Millionturf

guide des courses de chevaux

Welk Vermogen Warmtepomp?

Welk Vermogen Warmtepomp
Vuistregel 1: huidig gasverbruik – Neem je huidig gasverbruik bij de hand. Dat bepaalt de capaciteit van de warmtepomp (bij -10 graden).Voor elke 1000 kuub gas is 5 kW benodigd vermogen. Ter check kun je het aantal vierkante meter van je woning vermenigvuldigen met de factor 10.

Hoeveel vermogen moet mijn warmtepomp zijn?

Hoeveel vermogen warmtepomp – welk aantal kW heb ik nodig Schaarste verwacht in het najaar, met risico op piekprijzen! Koop voordelig in het voorjaar nu er (nog) voorraad is ✔ ✔ Op basis van je huidige gasverbruik kun je richtinggevend uitrekenen hoeveel vermogen je nodig hebt. We laten hier zien hoe je zo’n vuistregel makkelijk kunt checken, inclusief een voorbeeld. Zo weet je meteen hoeveel vermogen warmtepomp ideaal kan zijn. De handige vuistregel/berekening voor het benodigde vermogen is:

Je gasverbruik (het verwarmingsdeel) x 10 en dan gedeeld door 1.600 stookuren* = vermogen warmtepomp

Hoeveel kW warmtepomp nodig per m2?

Vuistregels voor het kiezen van de juiste warmtepomp Horrorscenario’s van verkeerd gedimensioneerde warmtepompen en woningen die niet opwarmen weerhouden veel installateurs ook anno 2016 van het adviseren van een warmtepomp, weet Sander Rutten, hoofd Productmarketing & Trainingen bij Vaillant Nederland.

“De cv-ketel is voor veel installateurs nog de veiligste weg. Want een cv-ketel past altijd. Bij warmtepompen ligt dit iets lastiger, zeker wanneer je kiest voor all-electric.” De toepassing van warmtepompen is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt, vertelt hij. “Zeker nieuwbouwwoningen kunnen ideaal met een warmtepomp worden verwarmd.

Hiervoor adviseren wij in beginsel grondgebonden warmtepompen. Deze warmtepompen kennen bij lage temperaturen immers een veel hogere efficiency omdat de bron-/grondtemperatuur ongeveer 10˚C blijft. Bovendien kan hiermee passief worden gekoeld.” Bij renovatiewoningen is het vaak niet wenselijk om een grondgebonden warmtepomp te installeren.

Niet alleen omdat de tuin dan moet worden omgewoeld, maar ook omdat de warmtevraag groter is, wat een grotere dimensionering en investering betekent. “In deze gevallen biedt een hybride uitkomst, waarbij de piekvraag en de verwarming van warm tapwater worden afgedekt met een hr-ketel”, vertelt Rutten.

Om het benodigde vermogen voor de woning te bepalen, heeft Vaillant een handige tool ontwikkeld waarbij per woningtype en bouwjaar het geschatte vermogen in kW bij -10 ˚C wordt weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat een matig geïsoleerde tussenwoning uit 1970 een warmteverlies heeft van 130 Watt per m².

 1. Een vergelijkbare woning uit 2000 vraagt met circa 60 Watt minder dan de helft van dit vermogen.
 2. Bij hoekwoningen is die behoefte zo’n 25 procent meer; in vrijstaande woningen stijgt de behoefte met zo’n 40 procent.
 3. Een vrijstaand huis van 170 m² uit 2000 vraagt dus een warmtevermogen van zo’n 170 m² x 60W/m² x 1,4 = 14kW.

Wanneer je kiest voor een hybride warmtepompsysteem, adviseert Rutten bij de dimensionering uit te gaan van vijftig procent van het benodigde vermogen. “Hiermee kan 85 procent van de totale warmtevraag worden voorzien. Voor die vrijstaande woning uit 2000 kom je dus uit op een 8 kW hybride warmtepomp.” Ook om de exacte besparing te berekenen, heeft Vaillant een vuistregel bedacht.

“Wanneer je de piekvraag vermenigvuldigt met het gemiddelde van 1.600 draaiuren per jaar, heb je een goede indicatie van hoeveel kW/h je op jaarbasis verbruikt”, vertelt Rutten. “Bij woningen vanaf 2000 wordt veelal vloerverwarming toegepast met een afgiftetemperatuur van 35˚C. Dan mag je bij de Vaillant warmtepomp uitgaan van een COP van 4,5.

Wanneer je het warmtevermogen (85 procent van het totale vermogen) deelt door die COP én vermenigvuldigt met de actuele elektriciteitsprijs, weet je je elektriciteitskosten. Dezelfde berekening kun je uitvoeren voor je gasverbruik.” De vrijstaande woning uit 2000 verbruikt zo’n 1.600u x 14kW = 22.400 kWh/jaar voor verwarming, vertelt hij.

 1. Wanneer 85 procent door de luchtwarmtepomp wordt geleverd, kost dit aan elektriciteit 22.400 kWh/jaar x 85 procent / 4,5 X € 0,22 = € 930.
 2. Dit had aan gas circa 22.400 kWh x 85 procent / 10 kWh/m³ x € 0,65 = € 1.238 gekost, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van € 300.
 3. Tel daarbij op de ISDE-subsidie van de overheid en je verdient de luchtwarmtepomp in vijf tot zeven jaar terug.” Hoewel bekend is geworden door de geysers en cv-ketels, ontwikkelt en produceert het bedrijf zelf ook al jarenlang warmtepompen.

Het assortiment is zeer breed, met 3 tot 15 kW hybride en all-electric luchtwarmtepompen en 5 tot 45 kW all-electric grondgebonden warmtepompen met bijbehorende buffers en boilers. Speciaal voor installateurs heeft Vaillant een certificerings- en trainingsprogramma ontwikkeld om aan de benodigde kennis, kunde én eisen van de overheid te kunnen voldoen, onder andere met betrekking tot de dimensionering van warmtepompen.

Hoe weet ik welke warmtepomp heb ik nodig?

Water/water versus lucht/water – Een water/water warmtepomp benut energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van de woning. Ook wordt deze energie gebruikt voor het verwarmen van warm tapwater. Het grote voordeel van de water/water warmtepomp is dat deze een relatief warme en constante brontemperatuur benut van 10-12 graden.

Hierdoor is het rendement van dit type warmtepomp substantieel hoger dan van een lucht/water warmtepomp. Het koelen van de woning levert nog meer voordeel op. Hiervoor is namelijk alleen het watercirculatiepompje nodig. Tijdens het koelen van de woning, wordt energie aan de bron afgegeven. Deze energie kan in de koude maanden gebruikt worden voor het verwarmen.

De woning kan tot een graad of vijf worden gekoeld. Niet overal kan een water/water warmtepomp worden toegepast. In sommige gebieden is het niet toegestaan om een bron te boren. Welk Vermogen Warmtepomp Een lucht/water warmtepomp benut energie uit de buitenlucht. De temperatuur van de buitenlucht is in de koude maanden lager dan de bodemtemperatuur. Hierdoor is het rendement van de lucht/water warmtepomp minder hoog dan dat van de water/water warmtepomp.

Er is echter geen bronboring nodig, waardoor de installatiekosten een stuk lager zijn dan bij de water/water warmtepomp. Een warmtepomp gebruikt (als er geen cv-ketel meer aanwezig is) een voorraadvat om het warme water te bufferen. Dit voorraadvat is in verschillende capaciteiten (150 liter, 200 liter en 300 liter) beschikbaar.

Beide type warmtepompen kunnen warm tapwater maken. Een water/water warmtepomp doet dat, door de hogere brontemperatuur, efficiënter dan een lucht/water warmtepomp.

Hoeveel kW warmtepomp per m3?

Meer over warmtebehoefte – Om je warmtebehoefte grofweg in kWh te bepalen, kun je jouw gasverbruik in m3 te vermenigvuldigen met 10. En in het geval van een hybride warmtepomp dien je het verbruik van warm water te corrigeren door 100 m 3 gas per persoon van je totale gasverbruik te halen.

Hoeveel stroom verbruikt een 12 kW warmtepomp?

Voorbeeld: kosten verbruik warmtepomp berekenen – Stel, uw warmtebehoefte in huis is 11.200 kWh en u heeft een hybride warmtepomp met een COP-waarde van 4,0. Het gemiddelde stroomtarief bedraagt € 0,40 per kWh ( Nibud ). De kosten van het verbruik van uw warmtepomp per jaar berekent u zo: (11.200 kWh / 4,0) x € 0,40 = € 1.120,-,

Hoeveel kW heb je nodig om je huis te verwarmen?

Beste cv kiezen voor verwarming – Hieronder ziet u een leidraad aan kW vermogen van de ketel voor uw woning:

 • benodigd vermogen appartement: 11-23 kW
 • benodigd vermogen tussenwoning: 16-28 kW
 • benodigd vermogen hoekwoning: 16-30 kW
 • benodigd vermogen vrijstaand huis: >30 kW

Hoeveel kWh gezin warmtepomp?

Energieverbruik warmtepomp berekenen – Waarom? Het laat je toe om het rendement van een warmtepomp voor jouw woning beter in te schatten. Belangrijke indicatoren daarbij zijn:

 • het energieverbruik in je woning, zoals: sanitair en verwarming.
 • het vermogen van je warmtepomp.
 • het rendement van je warmtepomp, uitgedrukt in COP.

Met de volgende formule bereken je het stroomverbruik alvast heel eenvoudig: verbruik warmtepomp = energieverbruik woning in kWh / COP. Bv. Je verbruikt als gezin jaarlijks zo’n 15.000 kWh aan verwarming en sanitair, en voor je huis gebruik je een warmtepomp met een COP van 3. Dan komt het verbruik van je warmtepomp neer op 5.000 kWh per jaar (15.000 kWh / 3).

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig voor een warmtepomp?

Kennisbank – Steeds meer huishoudens willen gasvrij wonen, en stappen om die reden over op de warmtepomp. Een logische keuze die past binnen de huidige ontwikkelingen en energietransitie. Wel is het belangrijk dat je – voordat je de warmtepomp aanschaft – bekend bent met de aanzienlijke stroombehoefte van een warmtepomp.

De combinatie warmtepomp en zonnepanelen is om die reden essentieel om het groeiende elektriciteitsverbruik te compenseren. Echter, hoeveel zonnepanelen heb je daarvoor nodig? Warmtepomp en zonnepanelen zorgen voor kostenbesparing Allereerst de vraag: is een warmtepomp wel interessant zonder (extra) zonnepanelen? Nou, in principe wel.

Toch adviseren we om ook zonnepanelen op het dak te installeren. De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen zorgt namelijk voor de meest efficiënte kostenbesparing. Hoe zit dat precies? We onderscheiden de volgende typen warmtepompen:

Hybride warmtepomp All-electric warmtepomp Grondwater warmtepomp Lucht/water warmtepomp Lucht/lucht warmtepomp Bodemwarmtepomp

Veel verschillende warmtepompen, dus. We kunnen dan ook beter spreken van twee grote varianten: de elektrische warmtepomp en de hybride warmtepomp. Wat is het verschil tussen de all-electric en hybride warmtepomp? Een all-electric warmtepomp vervangt de cv-ketel en functioneert exclusief op elektriciteit, terwijl de hybride warmtepomp werkt in combinatie met een cv-ketel.

Vanzelfsprekend vraagt de all-electric warmtepomp om die reden meer elektriciteit, waardoor je ook meer zonnepanelen nodig hebt om de stroomvraag te compenseren. Hoe werkt de hybride warmtepomp? Zoals we al vertelden heeft de keuze voor een all-electric, dan wel een hybride warmtepomp gevolgen voor het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt.

Het verschil in elektriciteitsvraag tussen de hybride en all-electric warmtepomp is te herleiden naar de werkwijze per type warmtepomp. De hybride warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en zet dit om in warm water en energie voor de verwarming.

Zodra de temperatuur buiten ‘onder 0′ komt te liggen, dan kan de cv-ketel bijspringen voor de warmtevoorziening in huis. Hoe werkt de all-electric warmtepomp? Een all-electric warmtepomp functioneert uitsluitend op basis van elektriciteit, en onttrekt warmte uit de lucht, bodem, het grondwater of een combinatie van eerder genoemde elementen.

Het is daarbij niet nodig om een cv-ketel te gebruiken, maar daardoor vereist de all-electric warmtepomp wel meer elektriciteit. Wil je de all-electric warmtepomp kopen, dan adviseren we je bij Soly dus om rekening te houden met de extra stroomvraag. Aantal extra zonnepanelen hybride warmtepomp Voor een hybride warmtepomp heb je doorgaans voldoende aan 5 tot 7 (extra) zonnepanelen,

De hybride warmtepomp haalt warmte uit de buiten- of ventilatielucht. Die ‘gratis’ warmte uit de lucht zorgt ervoor dat je meer warmte krijgt, dan stroom verbruikt. Wat betekent dat? Voor elke 1 kWh aan stroom die je verbruikt, maakt de hybride warmtepomp 3,5 tot 5 kWh warmte. Daar komt bij dat de hybride warmtepomp – ten opzichte van de all-electric warmtepomp – voordeliger is in aanschaf.

Overigens kunnen we geen sluitend advies geven wat beter is in jouw situatie. Onder de streep hoef je bij een hybride warmtepomp minder (extra) zonnepanelen bij te plaatsen; in de praktijk gaat het dan om 5 tot 7 zonnepanelen. Aantal extra zonnepanelen all-electric warmtepomp Bij de all-electric warmtepomp doe je er verstandig aan zeker 7 tot 9 (extra) zonnepanelen te installeren.

 1. Daarmee ben je in principe verzekerd van een volledige compensatie voor de hogere vraag naar elektriciteit.
 2. De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen is voor veel mensen een aanzienlijke investering, welke je in de loop der jaren terug gaat verdienen.
 3. De all-electric warmtepomp zorgt, logischerwijs, voor een hogere stroomvraag en dus moet je meer (extra) zonnepanelen bijplaatsen.

Daarom adviseren we altijd – wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is – om minimaal 7 extra zonnepanelen om in de nieuwe stroomvraag te voorzien. Voor een hybride warmtepomp heb je doorgaans voldoende aan 5 tot 7 (extra) zonnepanelen, Bij de all-electric warmtepomp doe je er verstandig aan zeker 7 tot 9 (extra) zonnepanelen te installeren.

 • Daarmee ben je in principe verzekerd van een volledige compensatie voor de hogere vraag naar elektriciteit.
 • De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen is voor veel mensen een aanzienlijke investering, welke je in de loop der jaren terug gaat verdienen.
 • Energieverbruik warmtepomp berekenen Wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om het energieverbruik van de warmtepomp te compenseren? Het aantal benodigde zonnepanelen is afhankelijk van twee factoren: het jaarlijks thermisch verbruik om je woning te verwarmen en het gemiddelde rendement van de warmtepomp (COP), gedeeld door de stroomopbrengst per paneel.
Vous pourriez être intéressé :  Hyundai Welk Land?

De formule: (jaarlijks thermisch verbruik verwarmen woning en warm water in kWh / COP) / 390 Waar vind ik het jaarlijkse gemiddelde rendement van een warmtepomp? Het jaarlijkse gemiddelde rendement van de warmtepomp is te vinden op het energielabel dat is bevestigd aan de warmtepomp.

Welke warmtepomp op basis van gasverbruik?

Vragen over hybride warmtepomp – Een hybride warmtepomp is een kleine warmtepomp die met je cv-ketel samenwerkt. Daardoor verbruik je minder aardgas. De warmtepomp werkt op stroom en haalt warmte uit de buitenlucht of ventilatielucht om je huis mee te verwarmen.

 1. Op veel dagen zorgt de warmtepomp voor de warmte in huis.
 2. De cv-ketel springt bij als het heel koud is of als het huis snel warm moet worden.
 3. De cv-ketel zorgt ook voor warm tapwater.
 4. Een hybride warmtepomp kan in vrijwel ieder huis.
 5. Je hebt er wel meer aan als je je woning tegelijk beter isoleert.
 6. Een hybride warmtepomp kost ongeveer 6.000 euro inclusief installatie.

Met een nieuwe cv-ketel erbij ben je zo’n 8.000 euro kwijt. De bedragen gelden voor een hybride warmtepomp met een vermogen van 4 kW. Dit vermogen is in de meeste woningen voldoende. Bovendien is er een aantrekkelijke subsidie waarmee je ongeveer de helft van de kosten kan terugkrijgen.

 • En verder gaat je energierekening omlaag met een hybride warmtepomp.
 • Ontdek meer over de, en hoeveel je op je energierekening bespaart.
 • Een hybride warmtepomp haalt energie (warmte) uit de buitenlucht of ventilatielucht.
 • De pomp verbruikt stroom maar kan door de ‘gratis’ warmte uit de lucht meer warmte leveren dan de stroom die hij verbruikt: van 1 kWh stroom maakt hij 3,5 tot 5 kWh warmte.

Daardoor ga je besparen op je energieverbruik. Omdat je ook minder aardgas gaat verbruiken, gaat je CO2-uitstoot voor verwarming en warm water gemiddeld met 30 procent omlaag. En de CO2-winst wordt steeds groter als in de toekomst de stroom groener wordt door meer zon- en windenergie.

 • Ja, een hybride warmtepomp kan altijd.
 • Hij werkt namelijk samen met je cv-ketel.
 • De cv-ketel springt bij als het heel koud is buiten, of als je huis snel warm moet worden.
 • Milieu Centraal raadt wel aan om bij een hybride warmtepomp te kijken naar de isolatie van je huis.
 • Je haalt meer uit een hybride warmtepomp als je huis beter geïsoleerd wordt.

Er bestaan ook volledig elektrische warmtepompen, Daarbij heb je geen cv-ketel meer. Niet elk huis is geschikt voor zo’n, daarvoor heb je goede isolatie nodig. Weten of je huis geschikt is voor een hybride of volledige warmtepomp? Doe het, Misschien heb je er al over gehoord: de regering wil dat we onze huizen duurzamer gaan verwarmen.

 • Daarom hebben ze voorgesteld om efficiëntere verwarming vanaf 2026 verplicht te stellen.
 • De verplichting geldt op het moment dat je de cv-ketel vervangt door een nieuwe cv-ketel: daar moet dan minimaal een hybride warmtepomp bij geplaatst worden.
 • In plaats van een cv-ketel met hybride warmtepomp, mag je ook kiezen voor een,

Dat is een slimme keuze als je huis goed geïsoleerd is. Zonder goede isolatie kan je beter geen volledig elektrische warmtepomp nemen. Komt er de komende jaren een in jouw straat? Dan kan je daarop aangesloten worden. Op deze verplichting komen uitzonderingen, als een woning niet goed te verwarmen is met een (hybride) warmtepomp of als het teveel kost.

 • Bij een terugverdientijd van langer dan 7 jaar.
 • Voor monumenten en gestapelde bouw (bijvoorbeeld een appartementencomplex/flat).
 • Wanneer de woning binnen 10 jaar op een collectieve wijkoplossing, zoals een warmtenet, wordt aangesloten.
 • Wanneer de buitenunit niet binnen kan worden geplaatst.

Let op: de plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het kan dus nog veranderen. Ook als je in een huurwoning woont of te maken hebt met een VvE, zijn er mogelijkheden om een warmtepomp te nemen. Lees op wat je kunt doen. Soms kun je ook koelen met een warmtepomp die de lucht als bron gebruikt: de buitenunit werkt dan als een airco.

Weet wel dat het veel energie kost en dat je er niet te hard mee kunt koelen. Daarnaast moet ook je verwarming geschikt zijn: er bestaat bij koelen namelijk een risico op condensvorming. Standaard radiatoren zijn hier niet geschikt voor. Met een volledig elektrische warmtepomp met bodembron is het mogelijk om ‘passief’ te koelen.

Als je dit slim doet, kost het weinig energie. Diep in de bodem is het altijd zo’n 12 graden. Het water dat door je verwarming rondgepompt wordt, koelt daardoor af, waardoor ook de temperatuur in huis omlaag gaat. Het heeft nóg een voordeel om op warme dagen te koelen met de bodemwarmtepomp: de bodembron warmt een beetje op, waardoor hij in de winter meer warmte kan afgeven.

 1. Ook hier geldt dat je afgiftesysteem geschikt moet zijn.
 2. Een airco als verwarming is een (soort) warmtepomp, waarbij warme lucht de kamer in wordt geblazen.
 3. Je verwarmt dan één ruimte, niet je hele huis.
 4. Dit is een energiezuinige manier van verwarmen.
 5. Let op: dit geldt alleen voor airco’s met het zuinige energielabel A++ of hoger en niet voor mobiele airco’s.

Maar vergeet niet dat de airco in de zomer een echte stroomslurper is, en dat koelen met de airco juist duurder is. Je huis koel houden door goede isolatie, goede zonwering en ‘s nachts de ramen en deuren openzetten is veel goedkoper en klimaatvriendelijker.

 • Een warmtepomp haalt de warmte meestal uit de buitenlucht, maar kan ook een andere bron voor warmte hebben.
 • Zoals warmte uit de bodem, of uit speciale zonnepanelen op het dak (PVT-panelen).
 • Je hebt dan geen buitenunit met een ventilator nodig.
 • Woningen met mechanische ventilatie zijn geschikt voor een,

Deze warmtepomp haalt warmte uit de lucht die afgezogen wordt, en gebruikt die voor het verwarmingswater of warm water in je keuken en badkamer. Ook zijn er typen die uit één apparaat bestaan die je binnen of buiten neerzet: een monoblock-warmtepomp. Bekijk het : van bodem-waterwarmtepomp tot PVT-panelen, en ontdek de voor- en nadelen van elk type warmtepomp.

 1. 01 Verwarm alleen de ruimtes waar je bent. Draai de verwarming uit in ruimtes waar je niet bent, ook in de slaapkamers. En houd de deuren in huis dicht. Tip: met een deurveer gaan deuren automatisch dicht. En met een kruik of elektrische deken warm je je bed lekker op.
 2. 02 Zet de thermostaat laag : als je thuis bent op maximaal 19 graden. Heb je het fris? Met extra kleding of een (elektrisch) dekentje op de bank houd je jezelf toch warm. Staat de verwarming al op 19 graden? Probeer dan of hij nog een graadje lager kan.
 3. 03 Zet de thermostaat ‘s nachts of als je weg bent maximaal 2 graden lager. Ga je slapen, of ben je overdag afwezig? Zet de temperatuur dan maximaal 2 graden lager. Anders kost het opwarmen van het huis in de ochtend of avond meer energie dan je bespaart. Tip: gebruik een klok- of om de temperatuur automatisch te verlagen. Heb je slechte tot redelijke isolatie? Dan kan het soms wél zuiniger zijn om de temperatuur 3-5 graden te verlagen, omdat je meer warmte verliest.
 4. 04 Monitor het stroomverbruik. Houd bij hoeveel stroom je warmtepomp verbruikt en check op veranderingen of storingen. Tip: gebruik een energiemeter, slimme stekker of met slimme tussenstekkers.
 5. 05 Stel je hybride warmtepomp zuinig in. Kies bij een hybride warmtepomp voor een omschakeltemperatuur waarmee je de minste CO2 uitstoot. De omschakeltemperatuur is de temperatuur waarop de warmtepomp stopt en de cv-ketel start. Hoe lager die temperatuur, hoe meer gas je bespaart, maar het rendement van de warmtepomp gaat dan ook omlaag. Een installateur kan helpen om de juiste instelling te vinden.

: Hybride warmtepomp: minder gasverbruik

Welke warmtepomp is geschikt voor mijn woning?

1. Isolatie van de woning – Over het algemeen geldt dat een huis voor een warmtepomp goed geïsoleerd moet zijn. In het geval van een hybride warmtepomp zijn spouw-, vloer- en dakisolatie en HR++-glas nodig. De meeste woningen die na 1995 zijn gebouwd, zijn voldoende geïsoleerd voor zo’n warmtepomp.

Of een all-electric of hybride warmtepomp jouw huis voldoende kan verwarmen, kun je op de volgende manier testen. We gaan er hierbij vanuit dat je cv-ketel niet ouder is dan tien jaar. Is je huis voldoende geïsoleerd? Verlaag in het najaar of de winter de cv-watertemperatuur een aantal dagen tot 50 graden.

Blijft het nog aangenaam warm in huis, dan is je woning voldoende geïsoleerd voor in ieder geval een hybride warmtepomp. Een all-electric warmtepomp vraagt net iets meer isolatie. Laat daarom altijd door een adviseur beoordelen of je woning geschikt is voor een all-electric warmtepomp.

Waarom je geen warmtepomp moet nemen?

Geen warmtepomp kopen – Overweeg het kopen van een warmtepomp niet wanneer:

er concrete plannen zijn om jouw wijk binnen zeven jaar op een warmtenet aan te sluiten. je in een flatgebouw met blokverwarming woont. je je woning niet voldoende geïsoleerd krijgt. je bij het kiezen van een luchtwarmtepomp onvoldoende ruimte hebt voor het plaatsen van een buitenunit, zonder geluidsoverlast voor buren of jezelf.

Hoeveel kW nodig voor vloerverwarming?

Speedheat | 1 mm Dunne Elektrische Vloerverwarming Het vermogen van het Speedheat verwarmingselement is met 6 of 8 Watt per meter (W/m) ruim de helft lager dan de gemiddelde 16 W/m in de markt. We leggen graag uit waarom. Bij elektrische vloerverwarming geldt: hoe hoger het vermogen per meter verwarmingselement, hoe groter de onderlinge afstand waarmee je het element moet aanleggen.

Omdat die afstand vaak vastligt wordt in de praktijk al snel te veel vermogen geïnstalleerd. Is dat erg? Ja, het zorgt voor een ongelijkmatige opwarming. Dat is slecht voor de woonvloer (PVC, parket, laminaat), biedt ook minder woon- en warmtecomfort en heeft onnodige gevolgen voor de aansluitingen in de meterkast.

Als je kiest voor elektrische verwarming bereken je eerst hoeveel vermogen je nodig hebt. Dat hangt af van je warmtebehoefte, die je bepaalt aan de hand van de (laagste) buitentemperatuur, de grootte van je woning en de mate van isolatie. Bij vloerverwarming wordt je warmtebehoefte teruggerekend naar het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak.

Door betere isolatie is de hoeveelheid warmte die nodig is steeds lager geworden. In veel gevallen ligt dit tussen de 50-70 Watt per vierkante meter (W/m²) en zelfs lager. De meeste merken in de markt kunnen dat lage vermogen niet leveren. Veel typen vloerverwarming leveren te veel vermogen! Om de gevolgen uit te leggen, starten we met een technisch verhaal.

Het verwarmingselement wordt in principe met een bepaalde onderlinge afstand (in lussen) geïnstalleerd. Hoe hoger het vermogen per meter is van het systeem, hoe breder de draadafstand moet zijn want anders wordt het vermogen per m² veel te hoog. En daar zit het venijn van een systeem met een hoog vermogen per meter: in vergelijking met Speedheat is de lengte van zo’n systeem de helft minder, de draadafstand wordt bij de installatie veel breder en de warmteontwikkeling van het element onder je vloer is veel hoger met alle risico’s van dien voor je vloer.

 1. Door de grote afstand tussen de lussen wordt de vloer ongelijkmatig warm.
 2. De grafiek hiernaast laat de verschillen zien.
 3. Meer vermogen, onnodige problemen Omdat men toch graag de hele vloer wil verwarmen, wordt in de praktijk dus eenvoudigweg te veel capaciteit geïnstalleerd: meestal wordt dit type verwarmingselement met hoog vermogen per meter op mat geleverd en ligt de afstand tussen de lussen al vast als je het koopt.
Vous pourriez être intéressé :  Varkenshaas Welk Dier?

Het te hoge vermogen is niet alleen onnodig, maar kan ook nog eens problemen opleveren met je vloer en in de meterkast: niet zelden is de aansluitwaarde in de meterkast te laag en moet er een extra groep worden aangelegd! Speedheat: meer lengte = meer lussen = meer wooncomfort én dunner element! Al jaren kiest Speedheat bewust voor een lager vermogen per meter.

Het grote voordeel: wij kunnen twee keer zoveel element installeren bij dezelfde warmtebehoefte! Daardoor worden de vloer en de hele ruimte veel gelijkmatiger opgewarmd. De Speedheat installateur bepaalt bovendien de afstand tussen de lussen zelf. Hij berekent de warmtebehoefte van het vertrek, bepaalt zelf welk type element, met welke onderlinge elementafstand rekening gehouden moet worden en hij installeert dat op maat.

Bijkomend is ons laagvermogen verwarmingselement veel dunner en ligt het dichter aan het oppervlak.

 • Dunner element: sneller en egaler opwarmen
 • – Een dunner element ligt dichter aan het oppervlak (snellere opwarming, minder egaline nodig).
 • – Egale vloertemperatuur (zie grafiek).
 • – Gelijkmatiger spreiding van warmte in de vloer én in de ruimte, en daardoor meer wooncomfort

– Een lagere aansluitwaarde per vertrek/woning en dus andere (lagere!) eisen voor de meterkast (meestal is 3 x 25Amp voldoende voor een gehele woning). Waarom kiest men dan toch voor een hoger Wattage? Over het algemeen is men vaak onvoldoende op de hoogte van de technische verschillen tussen de diverse systemen en de gevolgen ervan.

Er wordt vooral gekeken of het vermogen per vierkante meter voldoende is. Het vermogen per strekkende meter wordt door de fabrikanten niet gecommuniceerd, dit moet je zelf terugrekenen. Een hoog wattage is ook geen verkoopargument: het is vooral een voordeel voor de fabrikant, die de helft minder materiaal nodig heeft en het systeem tegen een relatief lage prijs kan aanbieden.

Lager vermogen per meter: behoud van uw vloer Niet iedere vloer kan warmtepieken tot 55 °C aan. Sterker nog, een houten, laminaat of PVC-vloer mag in principe op zo’n verwarmingssysteem niet worden aangebracht. Voor houten vloeren, of andere vloeren die gaan ‘werken’ door temperatuurverschillen is het veel beter als de vloer zo gelijkmatig mogelijk wordt verwarmd.

 1. Lager vermogen per meter: lagere aansluitwaarde meterkast
 2. Dan nog even over de meterkast. We nemen als voorbeeld een appartement met 80 m² vloerverwarming:
 3. • Met een Speedheat element van 6 W/m (8 cm lusafstand) is het vermogen 75 W/m²
 4. • Met een verwarmingselement van 15 W/m (10 cm lusafstand) is het vermogen 150 W/m²

Voor de totale woning heeft Speedheat dus 80 x 75 = 6.000 W nodig (26 Amp). De andere verwarming heeft 80 x 150 = 12.000 W nodig (52 Amp). Speedheat kan gemakkelijk gedeeld worden met een enkel fase kookgroep, maar in het tweede geval moet de meterkast worden aangepast naar 3 fasestroom (3 x 40 Amp).

Hoe groot moet een buffervat zijn warmtepomp?

Hoe groot moet een buffervat zijn in combinatie met een warmtepomp? – Zoals hierboven al uitgelegd is een buffervat geen must in een warmtepomp systeem. Echter zorgt deze zoals gezegd wel voor een stuk meer rust in het systeem, omdat de warmtepomp rustig kan blijven werken in combinatie met een buffervat.

 • Dit in tegenstelling in een warmtepomp systeem zonder buffervat, waarbij de warmtepomp dus telkens aan en uit gaat en dit dus invloed heeft op de SCOP.
 • Maar hoe groot dient het buffervat in een warmtepomp systeem dan precies te zijn? Er zijn een aantal mogelijkheden.
 • Laten we beginnen met een woning die verwarmd wordt door enkel een warmtepomp.

Om dit systeem zo rustig mogelijk te laten werken, zal er dus een buffervat toegevoegd kunnen worden aan het systeem. Voor grootte dit buffervat is er een vuistregel. Dit is natuurlijk een gemiddelde berekening. De vuistregel luidt als volgt: per kW vermogen van de warmtepomp, dient er plus minus 20 liter water achter te staan.

Dat wilt dus zeggen, bij een warmtepomp van 8kW dient een buffervat van ongeveer 160 liter te komen om de warmtepomp optimaal te laten werken. Bij een 12 kW warmtepomp kun je het sommetje dus zelf al maken: 12 kW x 20 liter = 240 liter buffer. Daarnaast heb je natuurlijk nog een andere situatie. Een woning die wordt verwarmd door middel van een CV-haard en een warmtepomp.

Hoe groot dient dit buffervat dan te zijn? In dit geval wordt er dan niet meer gekeken naar het vermogen van de warmtepomp, maar naar het vermogen van de CV-haard. Ook hier is een vuistregel voor, per kW vermogen van de CV-haard dient er ongeveer 60 liter water achter te staan.

Hoeveel elektriciteit verbruikt een warmtepomp per jaar?

Energieverbruik warmtepomp berekenen – Waarom? Het laat je toe om het rendement van een warmtepomp voor jouw woning beter in te schatten. Belangrijke indicatoren daarbij zijn:

 • het energieverbruik in je woning, zoals: sanitair en verwarming.
 • het vermogen van je warmtepomp.
 • het rendement van je warmtepomp, uitgedrukt in COP.

Met de volgende formule bereken je het stroomverbruik alvast heel eenvoudig: verbruik warmtepomp = energieverbruik woning in kWh / COP. Bv. Je verbruikt als gezin jaarlijks zo’n 15.000 kWh aan verwarming en sanitair, en voor je huis gebruik je een warmtepomp met een COP van 3. Dan komt het verbruik van je warmtepomp neer op 5.000 kWh per jaar (15.000 kWh / 3).

Wat is een goede cop waarde warmtepomp?

COP waarde – De COP (Coefficient of Performance) waarde geeft de verhouding aan tussen de warmte die een warmtepomp levert en de elektrische energie die het verbruikt. Hoe hoger de COP, hoe zuiniger de warmtepomp werkt. Ook is de terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP korter.

Formule voor het berekenen van de COP waarde van een warmtepomp: Geleverde warmte in kWh : elektriciteitsverbruik in kWh = COP De COP van een elektrische warmtepomp is gemiddeld tussen de 4 en 6. Dat betekent dat een warmtepomp voor elke kWh die het verbruikt, 4 tot 6 kWh aan warmte levert. Het rendement is dan 400% tot 600%.

Ter vergelijking: het rendement van een cv-ketel is gemiddeld 90% tot 100%. Het verschil met het rendement van een warmtepomp is zo groot omdat een cv-ketel energie uit gas haalt en een warmtepomp haalt warmte uit lucht of water. De energie die door een warmtepomp uit de bron wordt gehaald kost, naast elektrische energie om de compressor te laten werken, niets.

Hoeveel stroom pakt een warmtepomp?

Hoeveel stroom verbruikt een warmtepomp? – Een warmtepomp verbruikt gemiddeld zo’n 2000 tot 3000 kWh per jaar. Maar let op, dit is compleet afhankelijk van het type warmtepomp dat je gebruik en de warmtevraag binnen jouw woning. Zo moet je jezelf eerst afvragen hoe groot de oppervlakte is die je dagelijks (in koude periode) wilt verwarmen.

 • Maar ook met hoeveel personen je in huis leeft.
 • Wordt er vaak gedoucht, gebruiken jullie een cooker, is er eventueel een jacuzzi of iets dergelijks.
 • Dit zijn allemaal vragen die je jezelf moet afstellen alvorens je een goede schatting kan maken hoeveel stroom een warmtepomp verbruikt in jouw situatie.

Er zijn dus veel verschillende antwoorden mogelijk Door onderstaande vragen allemaal te beantwoorden, kan je een betere inschatting maken of jij meer richting de 3000 kWh per jaar gaat met een warmtepomp, of eerder rond de 2000 kWh per jaar zit.

Wat is de zuinigste warmtepomp?

De ATAG Energion M hybride warmtepomp behoort tot één van de zuinigste hybride warmtepompen, die nu beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwerken tot -7.2˚C. Pas bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in.

Wat verbruikt een warmtepomp in de winter?

Je warmtepomp werkt ook in de winter – We stellen je meteen maar gerust: ook in de winter doet je warmtepomp het nog gewoon. Wel moet-ie bij zeer koude temperaturen harder werken en dan verbruikt hij dus meer energie. Vergelijk het met een koelkast op een warme zomerdag. Die moet dan een tandje bijschakelen om je eten koel te houden. Een warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast.

Hoeveel kW heb ik nodig?

Altijd het juiste aantal kW

Ruimte Goed geïsoleerd Redelijk geïsoleerd
70 m3 4.4 kW 5.6 kW
80 m3 4.8 kW 6.4 kW
100 m3 6.0 kW 8.0 kW
120 m3 7.2 kW 9.6 kW

Hoeveel vermogen om woonkamer te verwarmen?

Stap 2: bepaal de gewenste temperatuur in de ruimte

Ruimte Aanbevolen temperatuur Benodigd vermogen
Badkamer 24°C 93 Watt per m³
Woonkamer, studeerkamer 22°C 85 Watt per m³
Keuken 20°C 77 Watt per m³
Toilet, slaapkamer, gang 18°C 70 Watt per m³

Wat is de 36 seconden regel?

36 secondenregel Hallo, Wij hebben een ketel met een nominaal vermogen van 36,3 Kw/h Met de 36 secondenregel (180 seconden gemeten:5) kwam ik uit op 0.02=20 liter per uur. Wat zegt deze berekening. Is de ketel onderbelast? Zoja, wat doet dat eventueel met de ketel of met het gasverbruik? Groeten Johanna Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. De 36 seconden regel gaat op als de ketel in VOLLAST draait Je voert hem correct uit Aantal liters / aantal gemeten seconden (x36) = belasting ketel.

Ja hij draait op minder vermogen dan hij kan Hij gebruikt hierdoor minder gas dan hij kan. Dit meet je correct door op warm water vraag te gaan. Of de ketel op hoog vermogen te schaken tijdens het meten. Wat heb je voor een ketel? Dank u voor de snelle reactie, We hebben een intergas Prestige CW6. Het vermogen van de ketel stond te hoog afgesteld, net als het warme water.

Dit is door de installateur die onze ketel heeft uitgelezen verlaagd. We hebben per dag pieken in het gasverbruik, met name ‘s nachts en nu moeten we de komende 2 weken kijken of de wijziging het gasverbruik verlaagt en de pieken vermindert. Ik was zelf benieuwd hoeveel de ketel verbruikt, vandaar de 36-secondenregel.

 1. Wel een beetje tegenstrijdig dat de uitkomst eigenlijk betekent dat de ketel weinig gas gebruikt terwijl ons gasverbruik juist hoog is.
 2. Hoog gasverbruik kan niet ontstaan door een hoge afstelling van het vermogen.
 3. De geproduceerde warmte wordt, bij een in balans zijnde installatie, direct opgenomen door de radiatoren.

Een hoog gasverbruik ontstaat door: – te kleine radiatoren, gevolg ketel zal automatisch de te kleine cap. van de radiatoren compenseren met een hoge watertemperatuur – niet ingeregelde radiatoren, zijn virtueel ook te klein – leidingnet met te kleine diameters – ketel blijft landurig branden voor warmwater omdat: – een kraan druppelt – de wisselklep voor warmwater cv-water doorlaat naar de radiatoren. Volgende week komt de installateur van intergas en dan horen we wat er eventueel mis is. : 36 secondenregel

Wat is een goede cop waarde warmtepomp?

COP waarde – De COP (Coefficient of Performance) waarde geeft de verhouding aan tussen de warmte die een warmtepomp levert en de elektrische energie die het verbruikt. Hoe hoger de COP, hoe zuiniger de warmtepomp werkt. Ook is de terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP korter.

 1. Formule voor het berekenen van de COP waarde van een warmtepomp: Geleverde warmte in kWh : elektriciteitsverbruik in kWh = COP De COP van een elektrische warmtepomp is gemiddeld tussen de 4 en 6.
 2. Dat betekent dat een warmtepomp voor elke kWh die het verbruikt, 4 tot 6 kWh aan warmte levert.
 3. Het rendement is dan 400% tot 600%.
Vous pourriez être intéressé :  Welk Framemaat Racefiets?

Ter vergelijking: het rendement van een cv-ketel is gemiddeld 90% tot 100%. Het verschil met het rendement van een warmtepomp is zo groot omdat een cv-ketel energie uit gas haalt en een warmtepomp haalt warmte uit lucht of water. De energie die door een warmtepomp uit de bron wordt gehaald kost, naast elektrische energie om de compressor te laten werken, niets.

Kan een warmtepomp te groot zijn?

Waarom een warmteverliesberekening belangrijk is bij een warmtepomp – Een warmteverliesberekening is met name van belang bij het installeren van een warmtepomp. Bij een cv-ketel is zo’n berekening minder aan de orde, omdat in dit geval de capaciteit van de cv-ketel om warm tapwater te maken leidend is.

 1. Daar is veel meer vermogen voor nodig dan om een huis warm te houden.
 2. Vrijwel alle cv-ketels hebben dus overcapaciteit voor het verwarmen van een huis.
 3. Een warmtepomp, daarentegen, wordt niet gedimensioneerd op de capaciteit om warm tapwater te maken, maar op de verwarmingsbehoefte van het huis.
 4. Een warmtepomp mag niet te veel overcapaciteit hebben, want dan slijt hij sneller door vaak in- en uitschakelen.

Maar als hij te klein is, wordt het huis op koude dagen niet goed warm. Daarom is het belangrijk om een warmteverliesberekening te maken, zodat je de juiste benodigde capaciteit van de warmtepomp kunt bepalen.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig voor een warmtepomp?

Kennisbank – Steeds meer huishoudens willen gasvrij wonen, en stappen om die reden over op de warmtepomp. Een logische keuze die past binnen de huidige ontwikkelingen en energietransitie. Wel is het belangrijk dat je – voordat je de warmtepomp aanschaft – bekend bent met de aanzienlijke stroombehoefte van een warmtepomp.

 1. De combinatie warmtepomp en zonnepanelen is om die reden essentieel om het groeiende elektriciteitsverbruik te compenseren.
 2. Echter, hoeveel zonnepanelen heb je daarvoor nodig? Warmtepomp en zonnepanelen zorgen voor kostenbesparing Allereerst de vraag: is een warmtepomp wel interessant zonder (extra) zonnepanelen? Nou, in principe wel.

Toch adviseren we om ook zonnepanelen op het dak te installeren. De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen zorgt namelijk voor de meest efficiënte kostenbesparing. Hoe zit dat precies? We onderscheiden de volgende typen warmtepompen:

Hybride warmtepomp All-electric warmtepomp Grondwater warmtepomp Lucht/water warmtepomp Lucht/lucht warmtepomp Bodemwarmtepomp

Veel verschillende warmtepompen, dus. We kunnen dan ook beter spreken van twee grote varianten: de elektrische warmtepomp en de hybride warmtepomp. Wat is het verschil tussen de all-electric en hybride warmtepomp? Een all-electric warmtepomp vervangt de cv-ketel en functioneert exclusief op elektriciteit, terwijl de hybride warmtepomp werkt in combinatie met een cv-ketel.

 1. Vanzelfsprekend vraagt de all-electric warmtepomp om die reden meer elektriciteit, waardoor je ook meer zonnepanelen nodig hebt om de stroomvraag te compenseren.
 2. Hoe werkt de hybride warmtepomp? Zoals we al vertelden heeft de keuze voor een all-electric, dan wel een hybride warmtepomp gevolgen voor het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt.

Het verschil in elektriciteitsvraag tussen de hybride en all-electric warmtepomp is te herleiden naar de werkwijze per type warmtepomp. De hybride warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en zet dit om in warm water en energie voor de verwarming.

Zodra de temperatuur buiten ‘onder 0′ komt te liggen, dan kan de cv-ketel bijspringen voor de warmtevoorziening in huis. Hoe werkt de all-electric warmtepomp? Een all-electric warmtepomp functioneert uitsluitend op basis van elektriciteit, en onttrekt warmte uit de lucht, bodem, het grondwater of een combinatie van eerder genoemde elementen.

Het is daarbij niet nodig om een cv-ketel te gebruiken, maar daardoor vereist de all-electric warmtepomp wel meer elektriciteit. Wil je de all-electric warmtepomp kopen, dan adviseren we je bij Soly dus om rekening te houden met de extra stroomvraag. Aantal extra zonnepanelen hybride warmtepomp Voor een hybride warmtepomp heb je doorgaans voldoende aan 5 tot 7 (extra) zonnepanelen,

De hybride warmtepomp haalt warmte uit de buiten- of ventilatielucht. Die ‘gratis’ warmte uit de lucht zorgt ervoor dat je meer warmte krijgt, dan stroom verbruikt. Wat betekent dat? Voor elke 1 kWh aan stroom die je verbruikt, maakt de hybride warmtepomp 3,5 tot 5 kWh warmte. Daar komt bij dat de hybride warmtepomp – ten opzichte van de all-electric warmtepomp – voordeliger is in aanschaf.

Overigens kunnen we geen sluitend advies geven wat beter is in jouw situatie. Onder de streep hoef je bij een hybride warmtepomp minder (extra) zonnepanelen bij te plaatsen; in de praktijk gaat het dan om 5 tot 7 zonnepanelen. Aantal extra zonnepanelen all-electric warmtepomp Bij de all-electric warmtepomp doe je er verstandig aan zeker 7 tot 9 (extra) zonnepanelen te installeren.

 • Daarmee ben je in principe verzekerd van een volledige compensatie voor de hogere vraag naar elektriciteit.
 • De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen is voor veel mensen een aanzienlijke investering, welke je in de loop der jaren terug gaat verdienen.
 • De all-electric warmtepomp zorgt, logischerwijs, voor een hogere stroomvraag en dus moet je meer (extra) zonnepanelen bijplaatsen.

Daarom adviseren we altijd – wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is – om minimaal 7 extra zonnepanelen om in de nieuwe stroomvraag te voorzien. Voor een hybride warmtepomp heb je doorgaans voldoende aan 5 tot 7 (extra) zonnepanelen, Bij de all-electric warmtepomp doe je er verstandig aan zeker 7 tot 9 (extra) zonnepanelen te installeren.

Daarmee ben je in principe verzekerd van een volledige compensatie voor de hogere vraag naar elektriciteit. De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen is voor veel mensen een aanzienlijke investering, welke je in de loop der jaren terug gaat verdienen. Energieverbruik warmtepomp berekenen Wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om het energieverbruik van de warmtepomp te compenseren? Het aantal benodigde zonnepanelen is afhankelijk van twee factoren: het jaarlijks thermisch verbruik om je woning te verwarmen en het gemiddelde rendement van de warmtepomp (COP), gedeeld door de stroomopbrengst per paneel.

De formule: (jaarlijks thermisch verbruik verwarmen woning en warm water in kWh / COP) / 390 Waar vind ik het jaarlijkse gemiddelde rendement van een warmtepomp? Het jaarlijkse gemiddelde rendement van de warmtepomp is te vinden op het energielabel dat is bevestigd aan de warmtepomp.

Hoeveel kW nodig voor vloerverwarming?

1 mm Dunne Elektrische Vloerverwarming Het vermogen van het Speedheat verwarmingselement is met 6 of 8 Watt per meter (W/m) ruim de helft lager dan de gemiddelde 16 W/m in de markt. We leggen graag uit waarom. Bij elektrische vloerverwarming geldt: hoe hoger het vermogen per meter verwarmingselement, hoe groter de onderlinge afstand waarmee je het element moet aanleggen.

 1. Omdat die afstand vaak vastligt wordt in de praktijk al snel te veel vermogen geïnstalleerd.
 2. Is dat erg? Ja, het zorgt voor een ongelijkmatige opwarming.
 3. Dat is slecht voor de woonvloer (PVC, parket, laminaat), biedt ook minder woon- en warmtecomfort en heeft onnodige gevolgen voor de aansluitingen in de meterkast.

Als je kiest voor elektrische verwarming bereken je eerst hoeveel vermogen je nodig hebt. Dat hangt af van je warmtebehoefte, die je bepaalt aan de hand van de (laagste) buitentemperatuur, de grootte van je woning en de mate van isolatie. Bij vloerverwarming wordt je warmtebehoefte teruggerekend naar het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak.

Door betere isolatie is de hoeveelheid warmte die nodig is steeds lager geworden. In veel gevallen ligt dit tussen de 50-70 Watt per vierkante meter (W/m²) en zelfs lager. De meeste merken in de markt kunnen dat lage vermogen niet leveren. Veel typen vloerverwarming leveren te veel vermogen! Om de gevolgen uit te leggen, starten we met een technisch verhaal.

Het verwarmingselement wordt in principe met een bepaalde onderlinge afstand (in lussen) geïnstalleerd. Hoe hoger het vermogen per meter is van het systeem, hoe breder de draadafstand moet zijn want anders wordt het vermogen per m² veel te hoog. En daar zit het venijn van een systeem met een hoog vermogen per meter: in vergelijking met Speedheat is de lengte van zo’n systeem de helft minder, de draadafstand wordt bij de installatie veel breder en de warmteontwikkeling van het element onder je vloer is veel hoger met alle risico’s van dien voor je vloer.

Door de grote afstand tussen de lussen wordt de vloer ongelijkmatig warm. De grafiek hiernaast laat de verschillen zien. Meer vermogen, onnodige problemen Omdat men toch graag de hele vloer wil verwarmen, wordt in de praktijk dus eenvoudigweg te veel capaciteit geïnstalleerd: meestal wordt dit type verwarmingselement met hoog vermogen per meter op mat geleverd en ligt de afstand tussen de lussen al vast als je het koopt.

Het te hoge vermogen is niet alleen onnodig, maar kan ook nog eens problemen opleveren met je vloer en in de meterkast: niet zelden is de aansluitwaarde in de meterkast te laag en moet er een extra groep worden aangelegd! Speedheat: meer lengte = meer lussen = meer wooncomfort én dunner element! Al jaren kiest Speedheat bewust voor een lager vermogen per meter.

Het grote voordeel: wij kunnen twee keer zoveel element installeren bij dezelfde warmtebehoefte! Daardoor worden de vloer en de hele ruimte veel gelijkmatiger opgewarmd. De Speedheat installateur bepaalt bovendien de afstand tussen de lussen zelf. Hij berekent de warmtebehoefte van het vertrek, bepaalt zelf welk type element, met welke onderlinge elementafstand rekening gehouden moet worden en hij installeert dat op maat.

Bijkomend is ons laagvermogen verwarmingselement veel dunner en ligt het dichter aan het oppervlak.

 • Dunner element: sneller en egaler opwarmen
 • – Een dunner element ligt dichter aan het oppervlak (snellere opwarming, minder egaline nodig).
 • – Egale vloertemperatuur (zie grafiek).
 • – Gelijkmatiger spreiding van warmte in de vloer én in de ruimte, en daardoor meer wooncomfort

– Een lagere aansluitwaarde per vertrek/woning en dus andere (lagere!) eisen voor de meterkast (meestal is 3 x 25Amp voldoende voor een gehele woning). Waarom kiest men dan toch voor een hoger Wattage? Over het algemeen is men vaak onvoldoende op de hoogte van de technische verschillen tussen de diverse systemen en de gevolgen ervan.

Er wordt vooral gekeken of het vermogen per vierkante meter voldoende is. Het vermogen per strekkende meter wordt door de fabrikanten niet gecommuniceerd, dit moet je zelf terugrekenen. Een hoog wattage is ook geen verkoopargument: het is vooral een voordeel voor de fabrikant, die de helft minder materiaal nodig heeft en het systeem tegen een relatief lage prijs kan aanbieden.

Lager vermogen per meter: behoud van uw vloer Niet iedere vloer kan warmtepieken tot 55 °C aan. Sterker nog, een houten, laminaat of PVC-vloer mag in principe op zo’n verwarmingssysteem niet worden aangebracht. Voor houten vloeren, of andere vloeren die gaan ‘werken’ door temperatuurverschillen is het veel beter als de vloer zo gelijkmatig mogelijk wordt verwarmd.

 1. Lager vermogen per meter: lagere aansluitwaarde meterkast
 2. Dan nog even over de meterkast. We nemen als voorbeeld een appartement met 80 m² vloerverwarming:
 3. • Met een Speedheat element van 6 W/m (8 cm lusafstand) is het vermogen 75 W/m²
 4. • Met een verwarmingselement van 15 W/m (10 cm lusafstand) is het vermogen 150 W/m²

Voor de totale woning heeft Speedheat dus 80 x 75 = 6.000 W nodig (26 Amp). De andere verwarming heeft 80 x 150 = 12.000 W nodig (52 Amp). Speedheat kan gemakkelijk gedeeld worden met een enkel fase kookgroep, maar in het tweede geval moet de meterkast worden aangepast naar 3 fasestroom (3 x 40 Amp).