Millionturf

guide des courses de chevaux

Welk Bedrag Mag Je Belastingvrij Schenken?

Welk Bedrag Mag Je Belastingvrij Schenken
Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Hoeveel mag je iemand schenken zonder belasting te betalen?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

 • Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.
 • Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen.
 • Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Hoeveel geld mag je iemand cadeau geven?

In 2023 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 2.418 – Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.035. Schenkingen die lager zijn, hoeft u niet aan ons door te geven.

Vous pourriez être intéressé :  In Welk Fruit Zit Ijzer?

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Samenvatting en tip – Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde van € 10.000 verkoopt voor € 5.000 aan zijn kind).

 1. Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden.
 3. Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wel het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen.

Bij elke schenking of gift kan worden bepaald dat deze moet worden ‘ingebracht in de nalatenschap’ van de schenker. Dit betekent dat de gift moet gelden als een voorschot op de erfenis en dat de verkrijger bij overlijden van de schenker dus minder uit de daadwerkelijke erfenis krijgt.

 • Ook kan de schenker door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij de gift bepalen dat deze geen onderdeel wordt van de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is getrouwd of (later eventueel nog) zal gaan trouwen.
 • Een schenking kan bovendien onder bewind worden gesteld.
 • Een verkrijger die een schenking ontvangt met een waarde hoger dan de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte schenkbelasting doen via de website van de Belastingdienst.

Als het gaat om een schenking voor een eigen woning, dan kan onder bepaalde voorwaarden in de aangifte een beroep worden gedaan op een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Bij uw notaris of juridisch adviseur kunt u terecht voor het goed vastleggen van een schenking, zodat u later problemen met het bewijzen van de schenking of de voorwaarden waaronder die schenking is gedaan, zo veel mogelijk kunt vermijden.

Hoeveel geld mag je per maand overmaken naar iemand anders?

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand anders? – Voor een schenking in geld bestaat geen maximum bedrag. Of je nou € 100 of € 1.000 of € 1.000.000,- wilt schenken, het kan gewoon via de bank. De ontvanger moet natuurlijk wel schenkbelasting betalen.

Wat mag ik belastingvrij schenken in 2023?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

Vous pourriez être intéressé :  Welk Matras Bij Rugklachten?

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Welk Bedrag Mag Je Belastingvrij Schenken Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Wat gebeurt er als je een schenking niet aangeeft?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Wat is het verschil tussen een cadeau en een schenking en waarom pas je er best mee op?

Vanaf wanneer wordt een ‘envelopje’ een échte schenking? 16 december 2021 Met de feestdagen voor de deur denkt iedereen wel eens aan zijn geschenken. Sommige ouders willen net iets meer geven en overwegen om een bedrag te geven aan hun kind. Of liever gezegd: te schenken.

De begrippen “geschenk” en “schenking” klinken gelijkaardig. Nochtans is er, fiscaal gezien, een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet. Een aanzienlijk gevolg waar vrijgevige ouders tijdens de feestdagen best rekening mee houden. Er bestaan geen wettelijke regels om het onderscheid te maken, maar wel een paar vuistregels.

Envelopjes Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestdagen Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fiscale gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een belastbare schenking.

 • Toch is de grens niet altijd eenvoudig te trekken.
 • Er bestaan gelukkig een paar vuistregels om zeker te zijn dat je geschenk geen belastbare schenking wordt.
 • Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen.
 • Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken.

Geef je als ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijks als een schenking. In het ander geval zal het gewoon om een geschenk gaan. Als courant gebruikte regel geldt dat je gelegenheidsgeschenken maximaal tot 1 % van je totale vermogen (roerend en onroerend samen) mogen bedragen.

Een tweede voorwaarde is dat het geschenk gebeurt naar aanleiding van een “speciale” aangelegenheid (kerst, verjaardagen, huwelijken). Bankoverschrijving De meeste mensen houden niet graag veel cashgeld op zak. Veel mensen laten daarom het traditioneel envelopje aan de kant en gaan over tot een overschrijving.

Gelet op bovenstaande vuistregels doe je er goed aan om in de mededeling van je overschrijving de reden van overschrijving te vermelden (bv. ‘proficiat met de geboorte’ of ‘Voor je kerst’). Spreek niet van een schenking. Waarom is een ‘echte’ schenking anders? Een schenking wordt – in tegenstelling tot gelegenheidsgeschenken – wel belast.

Op een schenking is de schenkbelasting verschuldigd. Bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting maar bij overlijden binnen de drie jaar is het geschonken bedrag wel mee onderworpen aan erfbelasting. Bovendien heeft een schenking aan een kind een invloed op zijn erfrecht. Een schenking wordt voor het begunstigde kind als een ‘voorschot’ op zijn erfenis beschouwd.

Bijgevolg zal de schenking – in principe – verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen. Een schenking heeft dus niet alleen fiscale gevolgen. Wil je schenken? Vraag advies aan een notaris. Hij zal met jou de gevolgen van een schenking bespreken.

Is een schenking beter dan erven?

Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Zorg wel dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Hoe vaak mag je schenken per jaar?

Schenking aan je kinderen – Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2023 is dat tot € 6.035,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 28.947,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’.

Kan je een auto weggeven?

Conclusie – U kunt de eigendom van de auto overdragen aan uw vriendin op grond van een schenking door haar het feitelijke bezit over de auto te geven. Een schriftelijke overeenkomst is niet noodzakelijk, maar kan voor uw vriendin wel handig zijn. Als u de auto schenkt raakt belasting over de waarde van de schenking verschuldigd.

Vous pourriez être intéressé :  Welk Padel Racket Past Bij Mij?

Hoe lang moet je nog leven na een schenking?

Als de gift niet geregistreerd werd en de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, moet de schenking opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap. Er is dan nog een successierecht verschuldigd op het bedrag van de schenking.

Hoeveel mag je in 1 keer overmaken?

Overboeken met je browsercode

Tussen eigen rekeningen bij SNS € 1.250.000
Naar je vaste tegenrekening bij een andere bank € 50.000
Naar de rekening van iemand anders Standaard € 1.000, te verhogen naar: zie hieronder

Kan je 5000 euro overmaken?

De standaardlimiet voor een overboeking is in april 2023 verlaagd van € 50.000 naar € 5.000. Dit doen we om je te beschermen tegen fraude. Verzend het artikel per e-mail

Wat mag je schenken in 2024?

Welke schenkingsvrijstellingen zijn er? – Er gelden verschillende vrijstellingen waar je gebruik van kunt maken als je geld wilt schenken:

Jaarlijkse vrijstelling voor schenking aan kinderen (van alle leeftijden) Je kinderen mag je jaarlijks tot € 6.035,- onbelast schenken (2023). Het maakt voor deze schenkingsvrijstelling niet uit hoe oud je kind is. Dus ook aan kinderen boven de 40 kun je een belastingvrije schenking doen. Schenk je je kind meer dan € 6.035,-? Dan moet hij of zij schenkbelasting betalen over het bedrag boven € 6.035,-. Ook moet je kind aangifte schenkbelasting doen. Voor schenkingen tot € 6.035,- hoeft dat niet.

Als je je kind boven de 40 geld schenkt, gelden de verhoogde schenkingsvrijstellingen niet.

Eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar Je mag je kinderen één keer een hoger bedrag onbelast schenken. In 2023 is dit bedrag € 28.947,-. Maar let op: dat kan alleen als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Is je kind ouder dan 40? Dan heeft hij of zij geen recht op deze vrijstelling. Verhoogde vrijstelling voor dure studie In plaats van bovenstaande eenmalige verhoogde vrijstelling kun je ook gebruikmaken van verhoogde vrijstellingen als je kind het geld gebruikt voor een studie van € 20.000,- per jaar of meer. Voor een studie is in 2023 de vrijstelling € 60.298,-. Ook hierbij geldt: je kinderen moeten tussen de 18 jaar en 40 jaar oud zijn. Je mag de verschillende vrijstellingen niet bij elkaar optellen. De ontvanger moet een beroep doen op de verhoogde vrijstellingen in een aangifte schenkbelasting. Daarnaast gelden er nog een aantal andere voorwaarden, Veranderingen verhoogde vrijstelling eigen woning Vanaf 1 januari 2023 mag je je kind van 18 tot 40 jaar nog maar € 28.947,- belastingvrij schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Maar niet voor allebei. Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) helemaal afgeschaft. De algemene vrijstelling Elk jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan wie je maar wilt. Je kleinkinderen, ouders, vrienden en/of kennissen. In 2023 is dat bedrag € 2.418,-.

Conclusie Je kunt dus wel degelijk geld schenken aan je kind boven de 40. Alleen gelden de verhoogde schenkingsvrijstellingen dan niet. Je kunt dus een minder hoog bedrag belastingvrij schenken.

Hoeveel mag je schenken aan kind ouder dan 40?

U kunt, ongeacht de leeftijd, jaarlijks een bepaald bedrag ‘belastingvrij’ schenken aan uw kind. Dat betekent dat uw kind geen schenkingsbelasting hierover hoeft te betalen. In 2023 is het vrijgestelde bedrag € 6.035.

Wat mag je een kind schenken in 2023?

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag De schenkingsvrijstelling eigen woning is vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Hoe controleert de fiscus schenkingen?

Welk Bedrag Mag Je Belastingvrij Schenken Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Kan een vriend geld schenken?

Geld en eigendommen in uw bezit kunt u niet enkel verkopen, verhuren of ruilen, u kunt ze ook schenken aan een persoon of een goed doel. In sommige gevallen moet u de schenking registreren.

Hoe vaak mag je schenken per jaar?

Schenking aan je kinderen – Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2023 is dat tot € 6.035,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 28.947,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’.

Wat gebeurt er als je een schenking niet aangeeft?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.