Millionturf

guide des courses de chevaux

Vanaf Welk Bedrag Moet Je Belasting Betalen?

Vanaf Welk Bedrag Moet Je Belasting Betalen
Het totale inkomen telt bij belastingvrij geld verdienen – Bedenk dat het totale inkomen in een jaar telt voor de belastingheffing. Als je met je baan, bijbaan of extra baan een jaarinkomen van €8.200 (2020) overschrijdt ga je per saldo inkomstenbelasting betalen.

Kan de Belastingdienst op je bankrekening kijken?

De fiscus kan bankrekeningen van individuen raadplegen om achterstallige schulden (belastingen) te innen. In realtime kan de belastingdienst echter niet volgen welke transacties er allemaal plaatsgrijpen op je bankrekening. De staatskas kent evenwel je saldo in het begin en in het midden van het jaar.

Kan je zomaar 10000 euro overmaken?

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK? De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent met de bedoeling om te schenken, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

 1. Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen.
 2. De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v.
 3. Een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind.
 4. Mag dit zomaar? Dient dit te worden gemeld aan bepaalde instanties? Staat er een maximale limiet op het bedrag dat wordt overgeschreven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden: ‘Playing safe or taking the risk?’ U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan ‘iets op papier moet zetten’.

Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

 • Playing safe
 • Wanneer u de gedane overschrijving laat vaststellen in een notariële akte of een onderhands geschrift en deze gaat aanbieden ter registratie, dan dient u een ‘schenkbelasting’ te betalen.
 • De overschrijving is dan een schenking die belast wordt aan:
 • 3% voor erfgenamen in de opgaande of neerdalende lijn (ouders of kinderen)
 • 7% voor alle andere personen
 • In de hypothese dat u 10.000,00 EUR overschrijft naar de bankrekening van uw kind en ervoor kiest om dit te laten vaststellen in een notariële akte of een onderhands document om ter registratie aan te bieden, dan betaalt u aan schenkbelasting:
 • 300,00 EUR (3% van 10.000)
 • Hiermee heeft u wel voor ‘de veilige optie gekozen’.
Vous pourriez être intéressé :  Ossenhaas Welk Dier?

Ongeacht op welk moment u nadien komt te overlijden, zijn geen verdere belastingen meer verschuldigd op de eerder gedane overschrijving. Er werd immers reeds schenkbelasting betaald. Taking the risk Kiest u ervoor om de geldsom over te schrijven en verder helemaal niets te doen? Dat kan!

 1. Als u na de datum van overschrijving nog minstens drie jaar blijft leven, dan zal de overgeschreven geldsom op geen enkele manier belast worden.
 2. In deze hypothese heeft u dus met succes ‘het risico’ genomen om geen notariële akte of onderhandse overeenkomst ter registratie te hebben aangeboden, en evenmin schenkbelasting te hebben moeten betalen.
 3. Let wel, indien u binnen de drie jaar na datum van overschrijving komt te overlijden, dan wordt het overgeschreven (geschonken) bedrag beschouwd als zijnde nog aanwezig in uw erfenis.
 4. Dit heeft tot gevolg dat er hogere successierechten moeten betaald worden door uw erfgenamen.
 5. De successierechten voor uw kinderen bedragen :
 6. 0,00 – 50.000,00 EUR: 3%

50.001,00 – 250.000,00 EUR: 9% > 250.000,00 EUR: 27% In de hypothese dat uw erfenis bestaat uit een geldsom van 50.000,00 EUR en u heeft in de periode van drie jaar voor uw overlijden een bedrag van 10.000,00 EUR overgeschreven naar de bankrekening van uw kind zonder enige vorm van registratie, dan zal de totale erfbelasting berekend worden op het bedrag van 60.000,00 EUR: 3% op de eerste 50.000,00 EUR: 1.500,00 EURO

 • 9% op de volgende 10.000,00 EUR: 900,00 EURO
 • 2.400,00 EURO

Het hoeft echter niet enkel zwart-wit te zijn. Er is namelijk sprake van een ‘ grijze schemerzone’, Indien u beslist om de overschrijving niet te registreren, kan u in de drie jaar volgend op de datum van overschrijving alsnog beslissen om de overschrijving te laten registreren (bv.

 • U lijdt aan een terminale ziekte waardoor u op het moment van de overschrijving uw levensduurte niet kan inschatten).
 • Hierdoor vermijdt u dat uw kind op het overgeschreven bedrag alsnog successierechten moet betalen.
 • Echter moet u wel rekening houden met de hypothese waar u kiest om de overschrijving niet te laten registreren en waar u in de periode van drie jaar na datum van overschrijving op ongelukkige wijze komt te overlijden (bv.
Vous pourriez être intéressé :  Welk Dekbed Voor Bed 180x200?

auto-ongeval, hartaderbreuk,,,).

 1. Indien deze situatie zich voordoet, dient uw kind op de gedane overschrijving mogelijks 9% of 27% aan successierechten te betalen, wat zeer hoog is in vergelijking met het vlakke schenkingstarief van 3% dat wordt geheven op bankoverschrijvingen aan uw kind die u wel laat registreren.
 2. De vraag luidt dan ook opniew: ” Playing safe or taking the risk?”
 3. Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.
 4. Vanessa VLIEGEN Marco KEMPS

: EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

Hoeveel geld mag je overmaken naar familie?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

 • Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.
 • Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen.
 • Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.
Vous pourriez être intéressé :  Uit Welk Land Komt Samsung?

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Wat valt onder zwart geld?

Zwart geld – Zwart geld is geld wat (meestal legaal) verdiend is, maar niet wordt aangegeven bij de belastingdienst. De belastingplichtige heeft deze geldstromen niet aangegeven als inkomsten uit arbeid, beleggingen of inkomsten uit verhuur van bijvoorbeeld onroerend goed, waardoor hier geen belasting over betaald is.

 • Het hebben van zwart geld wordt gezien als een strafbaar feit, gezien dit gekoppeld is aan het niet naar de waarheid invullen en insturen van de belastingaangifte.
 • Wettelijk gezien wordt geld waarover geen belasting is betaald als basisdelict gezien voor witwassen.
 • Echter hoeft zwart geld niet afkomstig te zijn van een misdrijf, en is het per definitie niet direct crimineel geld.

Wwft-plichtige instellingen mogen cliënten niet adviseren om constructies op te zetten waarbij belasting wordt ontdoken. Dit is vastgelegd in gedragscodes bij de betreffende instellingen. Wanneer een adviseur wel dergelijke adviezen geeft of er zelfs bij betrokken raakt, bestaat de kans dat de Wwft-plichtige instelling haar vergunning kwijtraakt en haar dienstverlening dus niet meer mag uitvoeren.

Wie is er strafbaar bij zwart werken?

Risico’s – Het is verboden om iemand te laten werken zonder dat voor deze werknemer belasting en premies worden betaald. Als zwartwerk wordt ontdekt, is de werkgever strafbaar. Niet alleen de direkte werkgever is strafbaar, maar als er sprake is van onderaanneming is ook de hoofdwerkgever strafbaar.

Wat is de boete voor zwart werken?

Risico op boete voor illegaal- en zwartwerk – Veel opdrachtgevers denken goedkoop uit te zijn door het inhuren van een illegale- of zwartwerker. Goedkoop is in dit soort gevallen duurkoop. De opdrachtgever die werknemers illegaal werk laat verrichten, loopt namelijk risico op een boete van € 4.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer.

Wat als je meer dan 100.000 euro op de bank?

Spaarbedrag groter dan € 100.000 – Als u meer dan € 100.000 spaargeld hebt en u wilt 100% zekerheid, dan zult u meer spaarrekeningen en/of deposito´s moeten openen bij verschillende banken. Dat is geen probleem, want er is keus genoeg. Let u hierbij wel op de bankvergunning waaronder de banken werken.