Millionturf

guide des courses de chevaux

Vanaf Welk Bedrag Betaal Je Belasting?

Vanaf Welk Bedrag Betaal Je Belasting
Het totale inkomen telt bij belastingvrij geld verdienen – Bedenk dat het totale inkomen in een jaar telt voor de belastingheffing. Als je met je baan, bijbaan of extra baan een jaarinkomen van €8.200 (2020) overschrijdt ga je per saldo inkomstenbelasting betalen.

Welk bedrag belasting betalen?

Box 1: tarief inkomstenbelasting

Belastingschijf Inkomen Percentage belasting
Eerste schijf Tot € 73.031 36,93 procent
Tweede schijf Vanaf € 73.031 49,5 procent

Wat is het belastingvrije minimum?

Wat zijn de belastingtarieven voor een niet-rijksinwoner? – Net als in de personenbelasting, kent de belasting van niet-rijksinwoners progressieve belastingtarieven, Dat wil zeggen dat het tarief van de belasting stijgt naarmate het inkomen groter wordt.

Inkomensschijf aj.2023, ink.2022 Tarief belasting Inkomensschijf aj.2024, ink.2023
Schijf 1 Van 0,01 euro tot 13.870 euro 25 % Van 0,01 euro tot 15.200 euro
Schijf 2 Van 13.870 euro tot 24.480 euro 40 % Van 15.200 euro tot 26.830 euro
Schijf 3 Van 24.480 euro tot 42.370 euro 45 % Van 26.830 euro tot 46.440 euro
Schijf 4 Meer dan 42.370 euro 50 % Meer dan 46.440 euro

Voorbeeld inkomsten 2022: Een niet-rijksinwoner heeft in België een belastbaar inkomen van 10.000 euro. Daarnaast heeft hij nog buitenlandse inkomsten. Zijn basisbelasting is 2.500 euro (10.000 x 25%). Sommige inkomsten worden niet aan deze progressieve tarieven belast en worden belast aan afzonderlijke tarieven (vb.

Bepaalde kapitalen van aanvullende pensioenen). Wanneer de in België belastbare beroepsinkomsten tenminste 75% bedragen van de totale beroepsinkomsten (zowel de Belgische als de buitenlandse beroepsinkomsten), dan heeft een niet-rijksinwoner recht op een ‘belastingvrije som’, Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt.

De belastingvrije som bedraagt 9.270 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 10.160 euro). Deze belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste). Verder wordt de belasting nog verminderd

voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor pensioenen en vervangingsinkomsten) voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen)

Voor heel wat belastingvoordelen geldt eveneens als voorwaarde dat de in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75% moeten bedragen van de totale beroepsinkomsten.

Hoeveel procent van je salaris gaat naar de belasting?

Hoeveel procent van je loon is belasting?

Belastingschijf Inkomen Percentage belasting
Eerste schijf Tot € 73.031 36,93 procent
Tweede schijf Vanaf € 73.031 49,5 procent

Hoeveel belasting betalen 2 verdieners?

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief
1 tot € 73.031 36,93%
2 vanaf € 73.031 49,50%

Welk bedrag geen belasting betalen?

‍ Belastingvrij verdienen in 2020 en 2021 – Ook 2020 en 2021 zijn interessante jaren voor belastingvrije inkomsten, omdat de heffingskortingen omhooggaan. De belastingvrije voet gaat naar een inkomen van €8.200 tot €8.750. Zonder arbeidskorting liggen deze bedragen ongeveer €600 lager.

Welk bedrag hoef je niet terug te betalen aan belasting?

Wanneer hoef ik niét terug te betalen? – U krijgt een brief met een definitieve berekening. Als u te veel toeslag hebt gekregen, dan staat dat in deze brief. Ook het bedrag dat u moet terugbetalen staat hierin. Als het een klein bedrag is, dan hoeft u niet terug te betalen.

 1. Controleer of u moet terugbetalen door op de berekening te kijken.
 2. Hoeft u niet terug te betalen? Dan staat dat duidelijk op de berekening.
 3. Hebt u de definitieve berekening in 2022 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 100 of minder is.
 4. Hebt u de berekening in 2023 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 106 of minder is.

Deze bedragen gelden per toeslag. U krijgt ook per toeslag een aparte berekening. Voorbeeld U krijgt in 2023 een definitieve berekening over huurtoeslag en zorgtoeslag die u in 2022 hebt gekregen. U hebt € 150 te veel huurtoeslag gekregen en € 90 te veel zorgtoeslag.

Hoeveel mag je verdienen als eenmanszaak?

Weet jij hoeveel salaris je gaat verdienen als zzp’er? Weet je wat het verschil is tussen winst en salaris? Als ondernemer met een eenmanszaak is dit in het begin van je onderneming nog best complex. Maar ik ga je dit uitleggen. Ook ga ik laten zien hoeveel belasting je betaalt over je “salaris” als zzp’er.

En ik ga in op de vraag of je tot 25.000 euro aan winst geen Inkomstenbelasting betaalt (spoiler: inderdaad, je betaalt dan geen Inkomstenbelasting). Tenslotte laat ik ook zien hoe je dit “salaris” als zzp’er verwerkt in je administratie en welke boekingen je moet maken. Allereerst ga ik een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen: als zzp’er met een eenmanszaak heb je géén salaris of winstuitkering.

Dit is anders dan je wellicht gewend bent vanuit een eerdere loondienst baan. In plaats daarvan maak je geld over vanuit je zakelijke rekening naar je privé bankrekening, want je moet toch ergens van leven. Hoeveel mag je dan overmaken? En hoe vaak mag je dat doen in een jaar? Zo veel en zo vaak als je wilt.

 1. Vanuit de Belastingdienst zijn er geen regels die aangeven hoeveel en hoe vaak je geld vanuit je zakelijke rekening naar je privé bankrekening mag overmaken.
 2. Conclusie: er is geen vast bedrag dat je mag of moet verdienen als zzp’er.
 3. Tip: Maak er een gewoonte van om wel iedere maand een bedrag naar jezelf over te maken.

Afhankelijk van je onderneming en je inkomstenstroom, kan dit een vast bedrag of een variabel bedrag (bijvoorbeeld een percentage) zijn. Dit is namelijk belangrijk om je bedrijf op de lange termijn levensvatbaar te houden. Want als je een lange tijd geen geld overmaakt naar jezelf, is het ook niet vol te houden om te blijven ondernemen.

Je hypotheek of huur zal toch ook betaald moeten worden. Als ondernemer krijg je dus niet “standaard” een salaris. In plaats daarvan maak je periodiek een bedrag naar je privé rekening over. Over deze overboekingen betaal je geen extra Inkomstenbelasting. Omdat je met een eenmanszaak (of vof) een natuurlijk persoon bent, ziet de Belastingdienst jou en je onderneming als één persoon.

Dit in tegenstelling tot wanneer je een B.V. hebt, dan is het een heel ander verhaal. Maar tot die tijd, maakt het voor de Belastingdienst in feite niets uit op welke bankrekening het geld staat: op de bankrekening van je onderneming of je privé bankrekening.

 • Misverstand: veel ondernemers noemen het geld dat ze overmaken naar zichzelf “salaris” of “winstuitkering”, maar dat is niet correct.
 • Beide bestaan niet als je een zzp’er met een eenmanszaak bent.
 • We spreken in plaats daarvan over ” privé-onttrekkingen “.
 • Over deze privé-onttrekkingen betaal je geen Inkomstenbelasting.

Maar waar betaal je dan wel Inkomstenbelasting over? Je betaalt jaarlijks Inkomstenbelasting over je winst uit onderneming. Dit is aan het eind van het jaar het saldo van je omzet minus je kosten. Je betaalt niets meer of niets minder over het geld dat je naar jezelf overmaakt.

Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid Inkomstenbelasting die je opzij moet zetten als zzp’er, heb ik onderstaande tabel opgesteld. In deze tabel zie je per saldo van winst uit onderneming (dus omzet min kosten) over een geheel jaar, wat je af zou moeten dragen aan Inkomstenbelasting (zie regel ‘Inkomstenbelasting Box 1 – na kortingen’).

Let op: deze bedragen zijn een indicatie (cijfers 2021). Deze tabel laat in de kolom van 35.000 euro zien dat je met een winst uit onderneming over een geheel jaar 1.426 euro aan Inkomstenbelasting moet betalen. Hierbij maakt het niet uit of je 0 euro of 20.000 euro aan jezelf hebt overgemaakt.

 • Deze privé-onttrekkingen hebben geen invloed op je winst uit onderneming en de te betalen Inkomstenbelasting.
 • Dit hoor ik veel en klopt grotendeels ook.
 • Ijk daarvoor in bovenstaande tabel naar de kolom van winst uit onderneming van 25.000 euro.
 • Hier zie je dat je als startend ondernemer gebruik kunt maken van zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek (mits je voldoet aan het urencriterium).

Daarnaast krijgt iedere zzp’er de MKB-winstvrijstelling van 14%. Je belastbaar inkomen daalt daarmee naar 13.938 euro. Dit is een fictief bedrag dat alleen de Belastingdienst gebruikt en dit heeft dus geen effect op je eigen boekhouding. Daarna wordt de Inkomstenbelasting in Box 1 berekend, zijnde 5.171 euro.

 1. Maar door de de aftrek van zowel de algemene heffingskorting (2.837 euro) en arbeidskorting (3.921 euro), blijft er geen Inkomstenbelasting in Box 1 meer over.
 2. Per saldo betaal je dan dus geen Inkomstenbelasting bij een winst uit onderneming van 25.000 euro per jaar.
 3. Periodiek krijg je dus te maken met privé-onttrekkingen.

Bedragen die je overmaakt vanuit je zakelijke naar je privé bankrekening. Hoe verwerk je dit op een correcte manier in je administratie? Dat is gelukkig, in tegenstelling tot alle regels, heel eenvoudig. Als je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma, is dit het eenvoudigst.

Je kunt dan alles in hetzelfde online boekhoudprogramma bijhouden, zonder aparte Excel bestanden of iets dergelijks. Je administratie is dan altijd up-to-date. Let op: het goed bijhouden van je privé-onttrekkingen en privé stortingen is verplicht volgens de Belastingdienst. Het is namelijk een aparte vraag in je jaarlijkse Inkomstenbelasting.

Zorg dus dat je dit periodiek goed bijhoudt. Op basis van je bankafschrift zie je een privé-onttrekking van bijvoorbeeld 2.000 euro. Hierbij is geen sprake van BTW. Boek dit van je bank af, met als tegenrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’. Op dezelfde manier als de privé-onttrekkingen, verwerk je ook je privé stortingen.

Bijvoorbeeld als je geld hebt overgemaakt van je privé bankrekening naar je zakelijke bankrekening. Of als je in de winkel iets hebt gepind met je privé bankpas, dat voor je zaak was. Dat zijn privé stortingen, vergeet deze niet te boeken! Een privé storting boek je precies andersom dan een privé-onttrekking.

Je boekt de privé storting op grootboekrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’, met als tegenrekening de bank. Let op: zowel privé-onttrekkingen en privé stortingen zorgen dus niet voor een lagere of een hogere winst. Deze bedragen hebben dus geen invloed op je winst uit onderneming of je aangifte Inkomstenbelasting.

Tip: als je je bankmutaties hebt gekoppeld aan e-Boekhouden.nl, komen deze bankmutaties dagelijks automatisch naar voren en hoef je alleen de tegenrekening te selecteren. In je aangifte Inkomstenbelasting is een aparte regel opgenomen. Deze staat in de linkerkolom onder ‘Ondernemingen’ – ‘Privé onttrekkingen en stortingen’.

Hier moet je een specificatie opnemen van je privé onttrekkingen en privé stortingen. Hier betaal je dus geen Inkomstenbelasting over, maar je moet dit wel specificeren in je aangifte Inkomstenbelasting. Maak hiervoor een download van de grootboekrekening 1410 ‘Privé opname en stortingen’.

Alle bedragen onder ‘activa’ tel je bij elkaar op. Dit zijn de privé-onttrekkingen. Doe hetzelfde voor alle bedragen onder ‘passiva’. Tel deze bij elkaar op en je hebt de privé stortingen over een geheel jaar. In de video laat ik zien hoe dit werkt. Hoeveel ga ik verdienen als zzp’er – YouTube Marjan Heemskerk – the happy financial 10.8K subscribers Hoeveel ga ik verdienen als zzp’er Marjan Heemskerk – the happy financial Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

More videos

Hoeveel is 10 euro bruto in netto?

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen – Op Jobbird zijn wij de beroerdste niet. Dus wij hebben al een aantal berekeningen voor je gemaakt. Deze vind je in de onderstaande tabel. Dit bedrag kan natuurlijk verschillen van jouw netto uurloon, afhankelijk van de premies en kosten van je werkgever. Van bruto naar netto uurloon

10 euro per uur bruto is 9,34 euro per uur netto
11 euro per uur bruto is 10,72 euro per uur netto
12 euro per uur bruto is 10,68 euro per uur netto
13 euro per uur bruto is 11,32 euro per uur netto
14 euro per uur bruto is 11,91 euro per uur netto
15 euro per uur bruto is 12,51 euro per uur netto

Van bruto naar netto maandloon 2023

1.000 euro per maand bruto is 991,67 euro per maand netto
1.500 euro per maand bruto is 1.456,42 euro per maand netto
2.000 euro per maand bruto is 1.897,08 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is 2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is 2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is 2764,58 euro per maand netto

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Misschien staat jouw vraag hieronder in de FAQ:

Hoeveel hou je over van 1000 euro bruto bonus?

Voorbeeld: Stel je hebt een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 40,41% (2021), dan reken je als volgt het bruto bedrag uit 1000 * (1 / (1 – 0,4041) = 1.678,13 euro.

Hoeveel belasting betaal je als je 32 uur werkt?

Salaris – Waarschijnlijk vraag je je in eerste instantie af wat je nieuwe salaris is. Stel je gaat van een werkweek van 40 uur naar 32 uur. Dan werk je dus nog 80%. Het is makkelijk om het bedrag dat je elke maand op je rekening krijgt keer 80% te doen.

 • Maar dit is je nettoloon.
 • Je werkgever past je brutoloon aan.
 • Dus daar moet je ook mee rekenen.
 • Een voorbeeld.
 • Je bruto-inkomen is € 2.500,- voor 40 uur.
 • Netto komt dat neer op € 2.112,-.
 • Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%.
 • Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-.
 • Je netto-inkomen is dan € 1.814,-.

Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit. Had je met de brutobedragen gerekend? Dan kwam je op € 500,- uit. Dat scheelt toch weer € 200,- per maand.

Uren Brutosalaris Nettosalaris
40 € 2.500,- € 2.112,-
32 € 2.000,- € 1.814,-
Verschil € 500,- € 298,-

Let op : bovenstaande berekeningen geven een globale benadering weer. Vraag je werkgever om je nieuwe nettosalaris te berekenen. Dan weet je zeker dat je met de juiste bedragen rekent.

Hoeveel mag je per jaar bijverdienen zonder belasting te betalen?

Belastingvrij bijverdienen Wanneer je bijverdient, moet je je inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de ‘belastingvrije voet’ wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700.