Millionturf

guide des courses de chevaux

Vanaf Welk Bedrag Afschrijven?

Vanaf Welk Bedrag Afschrijven
Vanaf welk bedrag moet je moet je afschrijven? – Alles boven een bedrag van € 450 moet je dus afschrijven, oftewel mag je niet in één keer als kostenpost van je winst aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe computer, auto of machine. Je doet namelijk langer dan een jaar met zulke bedrijfsmiddelen en daarom moeten de kosten ook over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

Wat mag je in 1 keer afschrijven?

Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten.

Is afschrijven verplicht?

Bedrijfsmiddelen afschrijven: de meest gestelde vragen –

 • Wat mag je fiscaal afschrijven? Zakelijke kosten mag je aftrekken van de belasting. Als de aanschafwaarde van deze bedrijfsmiddelen hoger is dan € 450 moet je deze fiscaal afschrijven. Je verdeelt zo als het ware de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarin je hiervan gebruikmaakt.
 • Is fiscaal afschrijven verplicht? Als een aankoop van een bedrijfsmiddel hoger is dan € 450 is afschrijven verplicht. De Belastingdienst ziet de aankoop dan als investering. Daarom mag je niet alle zakelijke kosten aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze in delen afschrijven.
 • Wat is willekeurig afschrijven? Als je recht hebt op startersaftrek mag je gebruikmaken van de willekeurige afschrijving. Dit betekent dat je zelf bepaalt wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Verdien je veel in het eerste jaar en wil je niet te veel belasting betalen? Dan schrijf je bijvoorbeeld een laptop volledig af.

Wat zijn kleine aanschaffingen?

Investering of aftrekbare kosten – Zakelijke uitgaven zijn onder te verdelen in kosten of investeringen. Investeringen zijn zakelijke uitgaven voor materiële goederen boven de € 450 excl. btw, die meerdere jaren meegaan. Denk hierbij aan een laptop, auto etc.

Deze goederen komen op de balans voor je aangifte inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte) te staan. Onder materiële vaste activa. Ook bij de start van je onderneming waarbij je de goederen eerst privé hebt gekocht en bij de start van je onderneming zakelijk inbrengt mogen de goederen op de balans geplaatst worden.

Over deze investeringen (roerende goederen) schrijf je dan in 5 of 10 jaar af (dus niet gelijk in jaar van aanschaf als kosten). Dit is een wettelijke termijn. Over onroerend goed schrijf je langer af. Uitgaven van materiële goederen onder de € 450 excl. Vanaf Welk Bedrag Afschrijven

Hoeveel mag je willekeurig afschrijven?

Wat is willekeurig afschrijven? – Als ondernemer bepaal je zelf welk deel van een bedrijfsmiddel in een boekjaar wordt afgeschreven, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kun je er dus voor kiezen om direct tot aan de restwaarde af te schrijven.

Wat mag je afschrijven als eenmanszaak?

Afschrijven en willekeurig afschrijven voor starters – Als ondernemer mag je de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Producten die je langer dan één jaar gebruikt en die een minimale aanschafwaarde van € 450 hebben, moet je afschrijven. Bedrijfsmiddelen zoals je auto, kantoorinrichting, machines en bijvoorbeeld een laptop zijn zaken waarop je moet afschrijven.

 1. Wanneer je iets af schrijft, trek je de kosten niet in een jaar af, maar verdeel je de kosten evenredig over de levensduur van het bedrijfsmiddel.
 2. Per jaar mag je maximaal 20% afschrijven.
 3. De levensduur van het bedrijfsmiddel bepaald dus het aantal jaar waarmee je afschrijft maar je mag per jaar maximaal 20% afschrijven en houd ook rekening met de restwaarde.

Dat is de waarde die overblijft nadat je volledig hebt afgeschreven op je bedrijfsmiddel. Veel bedrijfsmiddelen, zoals je inventaris, moet je in 5 jaar afschrijven. Starters mogen echter willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat je versneld mag afschrijven en dus ook in één of twee jaar kan afschrijven.

Hoe snel mag je een laptop afschrijven?

Afschrijven | Ondernemersplein Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst ± 2 min lezen Kosten die u maakt voor uw bedrijf, kunt u meestal meteen aftrekken van uw winst. U betaalt dan minder belasting. Maar als u een bedrijfsmiddel koopt, mag u de kosten niet in 1 keer van uw winst aftrekken. Want een bedrijfsmiddel gaat een aantal jaren mee.

gebouwen, machines, auto’s en, zoals computers, bureaus en gereedschap en vergunningen

Bij het berekenen van uw winst houdt u rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: u trekt die kosten af van uw opbrengsten. Koopt u een bedrijfsmiddel? Dan mag u niet alle kosten in 1 keer in het jaar van aanschaf, In plaats daarvan moet u op uw investering afschrijven.

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20 procent per jaar. U schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af.Voor geldt een percentage van maximaal 10 procent per jaar.Voor het gelden andere regels.

Er zijn verschillende manieren voor het afschrijven van investeringen. Vraag uw boekhouder of accountant welke manier van afschrijven voor uw bedrijf het meeste belastingvoordeel oplevert. De meest gebruikte methode is de lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

De formule voor de lineaire rekenmethode is: afschrijfkosten per jaar = (aanschafkosten – restwaarde): vermoedelijke gebruiksduur. Aanschafkosten Stel u koopt een laptop van € 1.000. Dat zijn de aanschafkosten. Vermoedelijke gebruiksduur De vermoedelijke gebruiksduur is net zo lang als het apparaat werkt; de technische levensduur.

Maar als de economische levensduur korter is, mag u die nemen. Over 5 jaar is uw laptop verouderd in vergelijking met de laptops die dan te koop zijn. De vermoedelijke gebruiksduur van uw laptop is dus 5 jaar. Restwaarde Een laptop van 5 jaar oud is verouderd en daardoor economisch gezien niets meer waard.

Vous pourriez être intéressé :  Welk Merk Warmtepomp Kiezen?

Berekening afschrijving (€ 1.000 – € 0) : 5 = € 200 per jaar Deel van het jaar in gebruik

Koopt u de laptop later in het jaar, bijvoorbeeld op 1 oktober? Of gebruikt u de laptop op die datum voor het eerst? Dan mag u dat jaar alleen over de maanden oktober, november en december afschrijven. Dus 3/12*€ 200 = € 50. U verdeelt de afschrijving over 60 maanden vanaf het moment dat u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. In dit geval 1 oktober. Neem contact op met de Belastingdienst Ondernemersplein Alles van de overheid op één plek Over deze site Ondernemersplein is een initiatief van: : Afschrijven | Ondernemersplein

Welk bedrag activeren?

Afschrijven: wat is het en hoe werkt het precies? Je leest het bij SFAA. Als ondernemer doet u veel verschillende uitgaven, de meeste uitgaven die u doet zoals kantoorartikelen en telefonie worden direct als kosten verwerkt in het lopende boekjaar. Er zijn echter ook uitgaven die u moet “activeren op de balans” en vervolgens in meerdere jaren gaat “afschrijven”.

Dit zijn namelijk bedrijfsmiddelen die u meerdere jaren gebruikt in uw onderneming. Dit kan variëren van een machine of auto tot een gebouw, maar het kan ook ontastbaar zijn zoals de aanschaf van een patent. Het bedrijfsmiddel komt als bezit op uw balans te staan (zonder de btw) en de kosten worden over meerdere jaren uitgesmeerd (afschrijving).

Omdat het praktisch bijna onmogelijk is om alle bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan op de balans te activeren, zoals bijvoorbeeld bureaustoelen, hanteert de een drempel van 450 euro (exclusief btw). Alle uitgaven onder dit bedrag mogen in 1 keer als kosten worden opgevoerd.

Hoeveel afschrijving per jaar?

Hoe behoud je waarde? – Samenvattend zijn veel factoren van invloed op de waarde van je auto. Als je wilt zorgen dat jouw auto zijn waarde behoudt, is het dus belangrijk om hem goed te onderhouden en niet enorm veel kilometers af te leggen. Een kleine, populaire auto zal wat waardevaster zijn dan een minder populair model.

Hoeveel afschrijven?

Gangbare afschrijvingstermijnen – Om het je gemakkelijk te maken, stelt de wetgever zelf een aantal afschrijvingstermijnen voor:

kantoor en gebouwen: 33 jaar tegen 3 procent per jaar industriële gebouwen: 20 jaar tegen 5 procent per jaar meubilair en machines: 10 jaar tegen 10 procent per jaar rollend materieel: 5 jaar tegen 20 procent per jaar klein materiaal: 3 jaar tegen 33 procent per jaar

Een voorbeeld van zo’n afschrijving: Je koopt in februari 2022 een zit-stabureau van 1200 euro. Die aankoop valt onder meubilair en mag je dus over 10 jaar afschrijven tegen 10 procent per jaar.10 procent van 1200 euro is 120 euro. Je trekt dus in de jaren 2022 tot en met 2031 telkens 120 euro kosten af van je omzet.

Hoe werkt een afschrijving ZZP?

Hoe werkt afschrijven voor zzp? – De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. Dit betekent dat je elk jaar eenzelfde bedrag afschrijft van het product. De officiële berekening is: afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) ÷ vermoedelijke gebruiksduur. Wat vind je van dit artikel? Vanaf Welk Bedrag Afschrijven

Welke kosten mogen geactiveerd worden?

Kosten activeren: een keuze of een plicht? Nieuws – 27 oktober 2020 Regelmatig krijgen we de vraag van klanten of kosten geactiveerd moeten worden of dat ze ten laste van het resultaat gebracht moeten worden. Door het wel of niet activeren van kosten kan de winst namelijk worden gestuurd.

het actief is bedoeld om de organisatie duurzaam te dienen; de kosten van het actief kunnen betrouwbaar worden vastgesteld; het is waarschijnlijk dat toekomstige economische voordelen van het actief toekomen aan de organisatie.

Ad 1. Duurzaam wil zeggen dat het actief ten minste één verslagperiode in gebruik zal zijn. Daarom is het ook materiële ‘vaste’ activa en wordt het verschillend behandeld dan bijvoorbeeld voorraden, waarvan het de bedoeling is dat ze op korte termijn verkocht zullen worden.

Ad 2. Het vaststellen van de kosten van het actief lijkt eenvoudig. In de meeste gevallen is dat ook zo. Het berekenen van de kostprijs van een computer inclusief toebehoren is geen ingewikkelde klus. Maar bij bijvoorbeeld machines kan dit lastiger worden. Wat doet u dan met de plaatsingskosten of onderhoudskosten? En wist u dat reserveonderdelen (wanneer ze voldoen aan de voorwaarden voor een materieel vast actief) ook geactiveerd moeten worden? Bel ons gerust even wanneer u van plan bent een actief aan te schaffen.

Dan kunnen we voor uw specifieke situatie bepalen welke kosten meegenomen moeten worden bij de activering. Ad 3. Door de eis dat toekomstige economische voordelen van het actief moeten toekomen aan de organisatie worden een aantal kosten uitgesloten zoals advertentiekosten.

Wanneer we een bedrijfsvideo als voorbeeld nemen, kun je vaststellen dat deze duurzaam wordt gebruikt en is het mogelijk de kosten hiervan vast te stellen. Het is echter niet vast te stellen dat de video economische voordelen op zal leveren. Het activeren van advertentiekosten is daarom niet toegestaan.

Wanneer uitgaven voldoen aan bovenstaande criteria, moeten ze als investering worden geactiveerd op de balans. Het is dus geen keuze die u kan helpen om het resultaat te sturen. Ook kan op deze manier de investeringsaftrek niet worden beïnvloed. Wanneer u twijfelt over of uitgaven geactiveerd moeten worden, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Vous pourriez être intéressé :  Vanaf Welk Bedrag Bkr Registratie?

Hoeveel keer heeft een ondernemer recht op startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek. U was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting, U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt. Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Hebt u recht op de startersaftrek? Dan wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. U mag dus niet kiezen om over een aangiftejaar bijvoorbeeld wel de zelfstandigenaftrek te claimen, maar niet de startersaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst.

Welke 2 manieren van afschrijven zijn er?

9. “Is er één vaste afschrijvingsmethode?” – “Nee. De twee meest bekende fiscale afschrijvingsmethoden zijn de lineaire en de degressieve afschrijving”, vertelt Furer. Een éénmaal gekozen methode kan niet zomaar gedurende de afschrijvingsperiode worden gewijzigd in een andere methode.

Bij een lineaire afschrijving wordt er jaarlijks een vast bedrag ten laste van de winst gebracht. In geval van degressieve afschrijving vindt de jaarlijkse afschrijving plaats als vast percentage van de boekwaarde of op basis van een jaarlijks dalend percentage. Furer: “Voordeel hiervan is dat de eerste jaren hogere bedragen ten laste van de winst worden afgeschreven.

Toepassing van de degressieve afschrijving is niet toegestaan bij onroerende zaken of auto’s.”

Waarom zou je versneld afschrijven?

Het voordeel van willekeurig afschrijven – Willekeurig afschrijven is een mogelijkheid voor startende ondernemers met een eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF). Zo kan willekeurige afschrijving starters namelijk fiscaal voordeel opleveren doordat met versneld afschrijven over bedrijfsmiddelen de winst extra belast wordt.

Wat is het voordeel als je snel moet afschrijven?

Hoe groter immers uw afschrijving, hoe kleiner uw belastbaar inkomen en hoe minder belastingen u dus betaalt. Tip. Door sneller af te schrijven, bespaart u ook op de sociale bijdragen, zij het wel pas binnen drie jaar.

Is laptop aftrekbaar ZZP?

Is een ZZP laptop aftrekbaar? – Als een laptop van een zzp’er louter en alleen aangeschaft en gebruikt wordt voor zakelijke doeleinden, is de kostprijs van de laptop aftrekbaar. De Belastingdienst eist echter dat de aftrek van producten die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden (zoals een laptop), gespreid wordt over meerdere jaren.

 1. Dit noemt men ‘afschrijven’.
 2. Als hoofdregel geldt dat de aankoop van bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en meer dan € 450,- kosten (exclusief btw), over 5 jaar wordt afgeschreven.
 3. Als je dus voor zakelijke doeleinden een laptop koopt van € 500,- moet je deze over 5 jaar afschrijven.
 4. Je trekt dan 5 jaar lang € 100,- per jaar van je fiscale winst af.

Koop je een goedkope laptop van € 400,- voor je zaak, dan mag je deze in één keer als zakelijke kost inbrengen in je belastingaangifte.

Hoeveel aftrek als ZZP?

1. Zelfstandigenaftrek – Als zelfstandige ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek, De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 € 5.030. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027. Je moet dan wel aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen.

De aftrek in 2020 bedroeg nog € 7.030, in 2021 € 6.670 en in 2022 € 6.310. Goed om te weten: vergeet niet dat je het bedrag alleen van de winst af mag trekken. Als het bedrag dat je maximaal af mag trekken hoger is dan de winst uit de onderneming, dan kun je de niet-gebruikte zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar.

De winst moet in dit geval wel hoger zijn dan de maximale zelfstandigenaftrek. Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je nog maar 50% van de zelfstandigenaftrek gebruiken.

Wat is 100% aftrekbaar?

Volledig aftrekbare kosten – Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

 1. De kost van je boekhouder of accountant en je kosten voor je inschrijving in de KBO vallen ook onder deze categorie.
 2. Als je een gedeelte van de woning gebruikt voor je zelfstandige activiteit, dan mag je kosten zoals onroerende voorheffing, verwarming en elektriciteit aftrekken in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de woning.

Gebruik je een bureauruimte die 10% bedraagt van de oppervlakte van de woning, dan kunnen de kosten ook voor 10% ingebracht worden.

Kan je een auto afschrijven op 1 jaar?

Jaar van aankoop van het voertuig – U mag het voertuig afschrijven voor een volledig jaar (ongeacht de datum van aankoop).

Hoe snel telefoon afschrijven?

De periode van afschrijving is bij elektronica altijd 5 jaar. Als zzp’er hanteren we de fiscale boekhoudregels, daarin is vastgesteld dat je een een laptop, tablet en telefoon in 5 jaar afschrijft. Als je telefoon of laptop geen 5 jaar meegaat kun je dat makkelijk eerder afboeken in je administratie.

Vous pourriez être intéressé :  Welk Fruit Bevat Veel Ijzer?

Welke bedrijfsmiddelen mag ik afschrijven?

Bedrijfsmiddelen fiscaal of willekeurig afschrijven Als ondernemer heb je bedrijfsmiddelen nodig om diensten te verlenen. Denk aan een bedrijfspand, machine of laptop. Dit zijn zaken die je niet meteen verkoopt, maar een aantal jaren voor jouw onderneming gebruikt.

 1. En deze bedrijfsmiddelen kan je afschrijven.
 2. Als startende ondernemer kom je ook in aanmerking voor willekeurig afschrijven.
 3. Wat dat inhoudt vertellen we je hieronder.
 4. Bedrijfsmiddelen die een aantal jaar meegaan worden vaste activa genoemd.
 5. De Belastingdienst ziet vaste activa als investeringen.
 6. Daarom mag je deze kosten niet allemaal aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze in delen afschrijven.

Dit geldt voor investeringen die hoger zijn dan € 450 (ex. btw). Maak je gebruik van de, dan tel je de btw op het totaalbedrag mee. Zit je dan boven de € 450, dan moet je afschrijven. Je verdeelt zo de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren dat je er gebruik van maakt.

 1. De afschrijvingen laten zo de waardedaling van de bedrijfsmiddelen over een bepaalde periode zien.
 2. Let op! Is het investeringsbedrag lager dan € 450 (ex.
 3. Btw)? Dan mag je de kosten wel in van de belasting.
 4. Om een bedrijfsmiddel te kunnen afschrijven, moet je het bedrag bepalen dat je jaarlijks mag afschrijven.

Daarvoor heb je 3 gegevens nodig: De aanschafkosten Dit is de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel, plus de aankoopkosten (bijvoorbeeld de notariskosten), de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken. De kortingen en subsidies trek je van dit bedrag af.

Ook als je die achteraf krijgt. De restwaarde ​​​​​​Dat is de waarde die je bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat je het niet meer gebruikt. De leverancier schat meestal goed in wat het bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is. De vermoedelijke gebruiksduur Dit gaat om de technische levensduur van het bedrijfsmiddel.

De Belastingdienst hanteert de periode totdat het helemaal versleten is. Gebruik je het bedrijfsmiddel korter, omdat het bijvoorbeeld economisch gezien niet meer nuttig is voor jouw onderneming, dan mag je uitgaan van de economische levensduur. Afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

De aanschafkosten zijn € 1000,- (hoger dan de grens van € 450- ex btw, dus afschrijven is toegestaan); De technische levensduur is vijf jaar en de restwaarde is na vijf jaar nul. Dan kom je uit op: 1000-0/5 = € 200,- mag je per jaar afschrijven.

Ben je een ? Dan mag je zelf bepalen hoe en wanneer je bedrijfsmiddelen afschrijft die in de startfase van de onderneming zijn gekocht. Dit noem je willekeurig afschrijven. Vaak maak je als starter in het eerste jaar weinig winst en betaal je dus weinig belasting.

Welke Afschrijvingsmethoden zijn fiscaal toegestaan?

9. “Is er één vaste afschrijvingsmethode?” – “Nee. De twee meest bekende fiscale afschrijvingsmethoden zijn de lineaire en de degressieve afschrijving”, vertelt Furer. Een éénmaal gekozen methode kan niet zomaar gedurende de afschrijvingsperiode worden gewijzigd in een andere methode.

 1. Bij een lineaire afschrijving wordt er jaarlijks een vast bedrag ten laste van de winst gebracht.
 2. In geval van degressieve afschrijving vindt de jaarlijkse afschrijving plaats als vast percentage van de boekwaarde of op basis van een jaarlijks dalend percentage.
 3. Furer: “Voordeel hiervan is dat de eerste jaren hogere bedragen ten laste van de winst worden afgeschreven.

Toepassing van de degressieve afschrijving is niet toegestaan bij onroerende zaken of auto’s.”

Wat is 100% aftrekbaar?

Volledig aftrekbare kosten – Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

De kost van je boekhouder of accountant en je kosten voor je inschrijving in de KBO vallen ook onder deze categorie. Als je een gedeelte van de woning gebruikt voor je zelfstandige activiteit, dan mag je kosten zoals onroerende voorheffing, verwarming en elektriciteit aftrekken in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de woning.

Gebruik je een bureauruimte die 10% bedraagt van de oppervlakte van de woning, dan kunnen de kosten ook voor 10% ingebracht worden.

Hoeveel keer heeft een ondernemer recht op startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek. U was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting, U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt. Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Hebt u recht op de startersaftrek? Dan wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. U mag dus niet kiezen om over een aangiftejaar bijvoorbeeld wel de zelfstandigenaftrek te claimen, maar niet de startersaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst.